De fleste skal kunne testes eksternt, men noen av testene må gjøres lokalt.
Mobil-app testen kan bli utført eksternt.

Behov
Mobilapp:

 • Teste verifikasjonsløsning i en mobilapplikasjon, inkludert API,  med utgangspunkt i OWASP mobile top 10:
 • M3: Insecure Communication.
 • M4: Insecure Authentication.
 • M5: Insufficient Cryptography.
 • M6: Insecure Authorization.
 • M7: Client Code Quality.
 • M8: Code Tampering.
 • M9: Reverse Engineering.
 • M10: Extraneous Functionality.
 • Det skal gjennomføres både statisk og dynamisk analyse av både Android og IOS appen.

Webapp:

 • Teste web-applikasjoner med utgangspunkt i Owasp top 10.
 • Injection
 • Broken Authentication
 • Sensitive data exposure
 • XML External Entities (XXE)
 • Broken Access control
 • Security misconfigurations
 • Cross Site Scripting (XSS)
 • Insecure Deserialization
 • Using Components with known vulnerabilities
 • Insufficient logging and monitoring

Oppstart: ASAP, gjerne denne uken
Varighet: 1-2 uker
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.