Om Ruters Digitale Plattform
Ruters digitale plattform (RDP) består av flere infrastrukturelle og funksjonelle komponenter og domener. Plattformen høster informasjon fra, og tilfører informasjon til, transportkjøretøyene, som tjenester eller datastrømmer.

All ny systemutvikling i Ruter utføres nå på RDP, og både Produksjonsstøtte og IOSS utvikler nå funksjonelle komponenter og løsninger som konsumerer disse sanntidsdatastrømmene.

Data er tilgjengelig fra kjernekomponentene i plattformen; Kafka, ElasticSearch og Cassandra.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Utviklerne inngår i et BizDevOps-team, som operasjonaliserere og realiserer de behov forretningsenhetene har til oppfølging av operatørselskapene. Fram til nå har mye av dette arbeidet vært håndtert gjennom manuelle rutiner og rapporter basert på historiske data som sammenstilles. Med RDP åpner det seg et nytt mulighetslandskap for sanntidsoppfølging, -korrigering og kvalitetssikring av data. Sammen med de andre deltakerne i teamet skal utviklerne skape løsninger som gir løpende oversikt over eventuelle avvik fra kontraktene med bussoperatørene, slik at de kan bistå og motivere dem til bedre å oppfylle sine kontraktsforpliktelser.

Teamene jobber smidig og iterativt med kontinuerlige leveranser på Docker/Kubernetes-rigg.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med utvikling i Java og GIT
 • Erfaring med komplekse applikasjonsintegrasjoner og API utvikling
 • Microservices
 • Event sourcing / Hendelsesbasert arkitektur
 • Streaming-teknologier som Kafka og Kafka streams
 • Public cloud teknologier, særlig AWS
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med

 • Utviklingsverktøy og -prosesser med continuous integration og continuous deploy, automatisert testing, buggserver som Jenkins
 • Scrum/Agile metoder/iterative leveranser i komplekse løsninger
 • Rammeverk og utviklingsmetodikk
 • Forretningsforståelse og kundeorientert tilnærming
 • Test Driven Development
 • Moderne rapporteringsverktøy
 • Test av integrasjoner og APIer
 • Testautomasjon
 • Docker og Kubernetes
 • ElasticSearch
 • Cassandra
 • Spring Boot
 • JIRA, Confluence og Bitbucket

Oppstart: Slutten av november
Varighet: 31.05.2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.