Utvikleren vil inngå i et nyopprettet BizDevOps-team. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med utvikling i Java og GIT
 • Erfaring med komplekse applikasjonsintegrasjoner og API utvikling
 • Microservices
 • Event sourcing / Hendelsesbasert arkitektur
 • Streaming-teknologier som Kafka og Kafka streams
 • Public cloud teknologier, særlig AWS

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Open Source teknologier fra Apache porteføljen
 • Utviklingsverktøy og –prosesser med continuous integration og continuous deploy, automatisert
 • testing, byggserver som Jenkins
 • Scrum/Agile metoder/iterative leveranser i komplekse løsninger
 • Rammeverk og utviklingsmetodikk
 • Forretningsforståelse og kundeorientert tilnærming
 • Test Driven Development
 • Moderne rapporteringsverktøy
 • Test av integrasjoner og APIer
 • Testautomasjon
 • Docker og Kubernetes
 • ElasticSearch
 • Spring Boot
 • JIRA, Confluence og Bitbucket

Oppstart: Medio januar
Varighet: 31.12.2019
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.