Oppdrag

Vi søker å engasjere en backend webutvikler med teamledererfaring for kundes webbaserte tjenester. Det omhandler forvaltning og videreutvikling av webside med høy trafikk. Nettsiden er bygget i EPiServer (7.5), og benytter Angular versjon 1 på frontend. De er midt i et krevende teknologisk skifte fra EPiServer til ny teknologiplattform. Tjenestene som ligger på nettsiden skal utvikles som enkeltstående webapplikasjoner med Node.js på backend og React på frontend. De skal også vurdere et nytt redaktørgrensesnitt for å erstatte EPiServer, og som kan integreres med overnevnte teknologiplattform.

Arbeidsoppgaver

 • Organisere aktiviteter knyttet til teknologiskifte, og utvikle eksisterende tjenester i ny teknologiplattform i samarbeid med andre utviklere
 • Ha ansvar for forvaltning (og noe drift) av eksisterende løsninger
 • Planlegge og følge opp sprinter, koordinere testing med testleder/tester
 • Utarbeide utrullingsplaner og gjennomføre utrullinger
 • Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer med teamet
 • Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen reiseinformasjonstjenester
 • Bistå med beslutninger og avklaringer i teamet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bred erfaring med webteknologier, verktøy og rammeverk i Node.js, ExpressJS, NPM,
  osv.
 • Erfaring fra .NET back-end teknologier som ASP.Net 4.5 og 5 WebAPI/WCF/REST/MVC
 • God erfaring med smidige utviklingsmetode
 • Erfaring med cross-browser support (IE, Chrome, Firefox, osv.), og degraderingsteknikker for å håndtere ustøttede funksjoner
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Ønsket oppstartstidspunkt er mandag 5. mars 2018, men vi kan vurdere noe senere oppstartstidspunkt for å få rette konsulent.

Det antas en varighet frem til 31/12-2018, med mulighet for forlengelse dersom oppgavene ikke er ferdigstilt.

Oppdraget beregnes opp til 100%

Frist: 23.02.18