Søker konsulent som vil ha særskilt ansvar for arkitekturen i prosjektet innenfor alle domener; funksjonell, informasjon, applikasjon, integrasjon og informasjonssikkerhet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for at arkitekturen i prosjektet understøtter definerte
  arbeidsprosesser dekket av løsningen, og aktivt bidra med råd og anbefalinger
  for å sikre en helhetlig arkitektur i løsningen.
 • Bistå prosjektledelsen med utarbeidelse av prosjektets leveranseplan basert på
  prosjektets- og produktleverandørens leveranser
 • Etablere og forvalte beskrivelse av applikasjonsfunksjonalitet og
  applikasjonsarkitekturen løsningen skal ha
 • Analysere konsekvenser ved valg og beslutninger
 • Bidra til en oversikt over avhengigheter mellom prosjektet og andre
  programmer

Ønskelig kompetanse og erfaring:

 • Minimum 8 års erfaring fra teknologi arkitekturarbeid, med gode referanser
 • TOGAF sertifisering
 • Erfaring med bruk av modelleringsstandarden Archimate
 • Erfaring med bruk av Sparx til utarbeidelse av arkitekturdokumentasjon
 • Erfaring med arbeid i store og komplekse program og prosjekt
 • Ha et sterkt leveransefokus, og levere innen avtalte frister
 • Evne til å lede et team bestående av tekniske linje- og prosjektressurser

Oppstart: Medio desember
Varighet: 31.12.2019
Stillingsprosent: 80-100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.