Hovedoppgaver:

 • Planlegge, designe, utvikle og teste moduler i kundens nye fagsystem
 • Videreutvikle og stabilisere front end / SPA
 • Integrasjon mot andre systemer innenfor og utenfor kunden
 • Bidra til avklaringer i dialog med informasjonsarkitekt og kundens arkitektur-team

Krav:

 • Erfaring med applikasjonsutvikling frontend/backend
 • Erfaring med og forståelse for kollektivtrafikk og/eller asset management
 • Erfaring med Single Page Applications og Node.js / Express
 • Erfaring med Python eller tilsvarende script-språk
 • Erfaring med utvikling grafiske brukergrensesnitt (GUI/Front-end) / UX
 • Erfaring med indeksering med ElasticSearch
 • Erfaring med GIT, mikrotjenester og AWS

Oppstart: Begynnelsen av januar
Varighet: September 2019, med opsjon på 3 mnd
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.