Bakgrunn for oppdraget:

Prosjektet skal oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en sanering av End of Life-programvare og tilhørende maskinvare for å øke sikkerheten og forenkle driften. Prosjektet samler alle helseforetak på en felles oppdatert plattform for virtuelle klienter.

I forbindelse med migreringen av applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til regional Citrix-plattform trenger prosjektet ressurser som kan bistå i kartlegging av HF’enes applikasjonsportefølje.

Ressursene bør ha gode kommunikasjons egenskaper da mye av jobben består i innhente informasjon om tjenesten fra helseforetaket samt tjenesteansvarlig.

Arbeidsoppgaver:

Applikasjonstilrettelegging for Citrix Windows 2016 server (App-V 5.1) for
publisering via RES/IWC, herunder:

 • Konvertere eksisterende pakker fra App-V 4.6 format til 5.1 format via Power Shell Script fra Microsoft.
 • Pakke/re-pakke applikasjoner i App-V 5.1.
 • Dokumentasjon av applikasjonspakker.
 • Testing av applikasjonspakker.
 • Distribuere/publisere ut pakker i RES/IWC.
 • Innhente informasjon om applikasjoner ved behov i eksisterende miljøer i Helse Sør-Øst. Innebærer typisk kontakt med forvaltning, kunde og leverandør.
 • Linjeoppgaver innenfor applikasjonstilrettelegging ved behov.

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent:

 • App-V pakking 4.6 og 5.1 med App-V Sequencer som verktøy.
 • RES/IWC, App-V Full Infrastructure.
 • Kjennskap til Helse Sør-Øst infrastruktur og erfaring fra lignende prosjekter.
 • Windows 7, Windows 10 og Windows 2016 server.
 • Må kunne utarbeide dokumenter på norsk
 • Seniorkonsulent

Nøkkelinfo:

Oppstart: 02.09.2019
Varighet: 30.10.2020
Engasjement: 100%, konsulenten(e) må påregne ulik belastning i perioden
Sted: Skøyen

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.