Bakgrunn for prosjektet

Windows 10 oppgraderingsprosjekt ligger under Moderniseringsprogrammet, STIM. Microsoft avslutter utvidet Windows 7 support den 14. januar 2020 og Sykehuspartner må oppgradere Helse Sør-Øst sin klient-plattform til Windows 10 innen support avsluttes. Dette innebærer oppgradering av klientplattformen som omfatter 60.000 klienter. Prosjektet må verifisere Windows 10 kompatibilitet for HSØ sine 2500 applikasjoner. Ressursen må gi prosjektet viktige og riktige råd med tanke på å prioritere og gruppere håndteringen av applikasjoner slik at prosjektet kan operere 100% effektivt og vil nå sitt prosjektmål i januar 2020.

Arbeidsoppgaver:

Applikasjonstilrettelegging for Windows 10 klienter (App-V 5.1, MSI) for distribusjon/publisering via SCCM RES/IWC, herunder:

 • Konvertere eksisterende pakker fra App-V 4.6 format til 5.1 format via Power Shell Script fra Microsoft.
 • Pakke/re-pakke applikasjoner i App-V 5.1 og i MSI-format.
 • Dokumentasjon av applikasjonspakker.
 • Testing av applikasjonspakker.
 • Distribuere/publisere ut pakker fra SCCM og RES/IWC.
 • Innhente informasjon om applikasjoner ved behov i eksisterende miljøer i Helse Sør-Øst. Innebærer typisk kontakt med forvaltning, kunde og leverandør.
 • Linjeoppgaver innenfor applikasjonstilrettelegging ved behov.

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse:

 • App-V pakking 4.6 og 5.1 med App-V Sequencer som verktøy.
 • MSI pakking med AdminStudio som verktøy.
 • SCCM, RES/IWC, App-V Full Infrastructure.
 • Kjennskap til Helse Sør-Øst infrastruktur og erfaring fra lignende prosjekter.
 • Windows 7 og Windows 10.
 • Seniorkonsulent

Nøkkelinfo

Oppstart: 03.06.2019
Varighet: 31.01.2020
Engasjement: 100%
Arbeidssted: Skøyen

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.