Arbeidsoppgaver

 • Bistå i detaljert prosjektplanlegging innen etablering av prosjektets egen programvare utviklingsavdeling
 • Samarbeide tett med og følge opp eksisterende leverandør og dennes leveranser inn i transisjonsprosjektet hva gjelder transisjon av AM tjenester herunder kunnskapsoverføring og etablering av nye utviklingsmiljø og verktøy
 • Operativt lede gjennomføringen av prøvedrift av de nye AM tjenesten før selve overføringen
 • Operativt lede gjennomføringen av selve overføringen av AM tjenestene fra eksisterende til ny leverandør

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Bachelor eller tilsvarende innen programvareutvikling (erfaring kan kompensere)
 • Pliktoppfyllende, stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner
 • Behersker engelsk skriftlig og muntlig
 • Generell IT-kompetanse, med spesifikk programvareutviklingskompetanse
 • Erfaring med daglig drift av applikasjoner som inngår i større IT-system
 • Erfaring med leveranse av vedlikeholdstjenester for programvare som inngår i større IT-system
 • Hands on med utvikling og vedlikehold av programvare herunder design, koding, testing, bygging, deploy og dokumentasjon

Vil være en fordel med erfaring med noen av følgende systemer/produkter/områder:

 • System components: OEL, JDK/JRE Java/JavaEE, WLS, OAG, OAM, OVD, SOA, BPM, OHS, OBIEE, OVM, OTD, Oracle Database, Hbase, HDFS, Yarn, Oozie, LDAP/OpenLDAP, Kerberos
 • Development components: RPD, ODI, Energy IP, SOA/BPM, OSB, MDS, OSB Schedulers, OAG, OVD, OTD, OAM, OHS, Hadoop
 • Developer tools: Jira, Confluence, Bamboo, HP Fortify Code Scanning, Git, Enterprise Architect, Maven, Jdeveloper, SoapUI, SOA/BPM Suite, Oracle SQL Developer, Stash
 • Agile metoder for programvare utvikling
 • Kraftbransjen mht produksjon, distribusjon, måling, avregning og fakturering

Oppstart: Snarest
Varighet: 31.10.2020
Stillingsprosent: 80-100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.