Om rollen og arbeidsoppgaver
Frontend utviklerne vil inngå i RuterSalg teamet som bl.a. består av prosjektleder/teamleder, løsningsarkitekt, testleder/leveransestøtte og utviklere. RuterSalg teamet har bredt samarbeid med andre personer og team internt i Ruter, i tillegg til eksterne samarbeidsparter som er involvert i forvaltning av RuterKontroll og RuterSalg løsninger.

Den ene utvikleren vil ha fokus på kodeforvaltning, feilretting og videreutvikling av RuterKontroll App og RuterSalg App i produksjon. Den andre utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg App for planlagte nye leveranser i RuterSalg prosjektet. Utviklernes oppgaver, samt fordeling og organiseringen av disse, vil kunne variere over tid for å sikre nødvendig fremdrift, stabilitet og fleksibilitet i RuterSalg-teamet.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være

 • Kodeforvaltning, feilretting og utvikling av RuterKontroll App og RuterSalg App
 • Testing av RuterKontroll App og RuterSalg App og tilhørende utstyr, herunder betalingsterminal og kvitteringsskriver
 • Bidra i tekniske og funksjonelle løsningsvalg for RuterKontroll App og RuterSalg App
 • Oppsett av utstyr for RuterKontroll og RuterSalg

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kompetanse og erfaring med Kotlin
 • Erfaring med RxJava
 • Erfaring med Android JetPack komponentene: Data Binding, Lifecycles, LiveData, ViewModel, Navigation, Fragment og Layout
 • Erfaring med jUnit testing og Espresso testing
 • Erfaring med SQL
 • Erfaring med Google Analytics og Google Firebase
 • Erfaring med smidige utviklingsmetoder
 • Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git
 • Erfaring med etablering og forvaltning av kodestandarder
 • Erfaring med og forståelse av kompleks teknisk infrastruktur og back-end
 • Teknisk kompetanse og forståelse av kompleks arkitektur
 • Evne til å sette seg inn i behov basert på brukerhistorier og andre spesifikasjoner

Det er en fordel at konsulentene har erfaring med

 • Utvikling for Betalingsterminal Verifone VX690
 • Utvikling for mobile printere som fungerer med Android
 • Enterprise Mobility Management (EMM) løsninger, spesielt Mobile Iron
 • Identity Management / Authentication løsninger, spesielt Okta
 • MIFARE NFC teknologi (DESfire og Ultralight)
 • AppDynamics
 • Coroutines
 • GraphQL
 • MQTT
 • Gradle

Oppstart: ønsket så snart som mulig
Varighet: 31.12.2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.