Bakgrunn
ROS-teamet i Avdeling Design og ROS i Sykehuspartner HF gjennomfører risikovurderinger av alle tjenesteendringer i foretaksgruppen, både felles regionale systemer, og lokale systemer på det enkelte sykehus. Avdeling Design og ROS er lokalisert på Skøyen og består av seksjonene Tjenestedesign inklusive ROS og Komponentdesign. Sykehuspartner HF ønsker i en utfordrende periode ekstra bistand til å bistå til å gjennomføre risikovurderinger av planlagte tjenesteendringer og nødvendige oppgraderinger.

Arbeidsoppgaver
Konsulenten skal gjennomføre risikorådgivning og -vurderinger etter bestilling fra alle HF og prosjekter i foretaksgruppen. Dette inkluderer gjennomføre møter med andre ressurser i Sykehuspartner, og informasjonssikkerhetsledere i helseforetakene i foretaksgruppen.

Fagkompetanse og erfaring
Konsulenten som tilbys skal kunne dokumentere erfaring med sikkerhetsrelatert risikoarbeid/risikovurderinger. Formell utdanning innen informasjonsteknologi eller informasjonssikkerhet blir vektlagt. Kunnskap om standardene ISO 27001/31000/27005 og erfaring med forskjellige metoder for risikovurderinger, dokumentert gjennom sertifisering eller erfaring. Erfaring fra helsesektoren vil bli vektlagt.
Konsulenten må ha gode engelskkunnskaper. Konsulenten må ha gode evner til å dokumentere iht. rammeverket i Sykehuspartner HF.

Ønsket kompetanse og erfaring
Konsulenten skal gjennomføre rådgivning og risikovurderinger av IKT tjenester – nye og endrede – i henhold til Sykehuspartners metodikk, inkludert foreslå tiltak for lukking av avdekket risiko. Konsulenten skal inngå i et team av sikkerhetskonsulenter, men arbeidet er for en stor del selvstendig. Konsulenten skal samarbeide både internt i Sykehuspartner, og med sikkerhetsledere på samtlige HF i foretaksgruppen.
Det innebærer at konsulenten skal ha tyngde til å kunne begrunne sine vurderinger, og det er helt nødvendig at konsulenten har gode samarbeidsegenskaper, både skriftlig og muntlig.
Det er ønskelig at konsulenten har erfaring fra jobbing i et helseforetak.
Det er også ønskelig at konsulenten har jobbet med HP Service Manager samt Helse CIM tidligere. Konsulenten bør være idérik, erfaren, fremoverlent og sikkerhetsinteressert.

Oppstart: 01.01.2020
Varighet: 30.06.2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.