Bakgrunn

Prosjektet skal oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en sanering av End of Life-programvare og tilhørende maskinvare for å øke sikkerheten og forenkle driften. Prosjektet samler alle helseforetak på en felles oppdatert plattform for virtuelle klienter.

I forbindelse med migreringen av applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til regional Citrix-plattform trenger prosjektet ressurser som kan bistå i kartlegging av HF’enes applikasjonsportefølje.

Ressursene bør ha gode kommunikasjons egenskaper da mye av jobben består i innhente informasjon om tjenesten fra helseforetaket samt tjenesteansvarlig.

Arbeidsoppgaver:

Applikasjonstilrettelegging for Citrix Windows 2016 server (App-V 5.1) for publisering via RES/IWC, herunder:
• Konvertere eksisterende pakker fra App-V 4.6 format til 5.1 format via Power Shell Script fra Microsoft.
• Pakke/re-pakke applikasjoner i App-V 5.1.
• Dokumentasjon av applikasjonspakker.
• Testing av applikasjonspakker.
• Distribuere/publisere ut pakker i RES/IWC.
• Innhente informasjon om applikasjoner ved behov i eksisterende miljøer i Helse Sør-Øst. Innebærer typisk kontakt med forvaltning, kunde og leverandør.
• Linjeoppgaver innenfor applikasjonstilrettelegging ved behov.

Kompetanse og erfaring:

• App-V pakking 4.6 og 5.1 med App-V Sequencer som verktøy.
• RES/IWC, App-V Full Infrastructure.
• Kjennskap til Helse Sør-Øst infrastruktur og erfaring fra lignende prosjekter.
• Windows 7, Windows 10 og Windows 2016 server.
• Seniorkonsulent

Nøkkelinfo

Oppstart: 05.08.2019
Varighet: 31.01.2020
Engasjement: 100%, konsulenten(e) må påregne ulik belastning i perioden
Sted: Skøyen

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.