Avdeling Arbeidsflate VO IKT-tjenester hos Sykehuspartner har ansvaret for sentralisert drift av desktop, citrix-produkter, brukervirtualisering med IWC/RES-software, klienter, print- og skannsystemer, samt tilrettelegging, pakking og distribusjon av applikasjonsporteføljen hos alle helseforetak i Helse Sør-Øst.

Enheten Klientvirtualisering i denne avdelingen drifter arbeidsflatene hos alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Dette inkluderer rundt 60 000 arbeidsstasjoner på flere lokasjoner med ulik infrastruktur. Klientvirtualisering har faggruppene Citrix, Dynamisk Arbeidsflate (IWC/RES) og Mobilitet. Enheten består av ca. 20 fast ansatte og ønsker nå i forbindelse med den pågående moderniseringen og prosjektarbeid å styrke kompetansen med to innleide Citrix–ressurser til linjen. Stillingene er plassert i faggruppen Citrix. Fagområdet Citrix har i dag 8,5 årsverk. Citrixmiljøet består av 1300+ terminalservere i flere farmer som fortløpende konsolideres inn i en ny og stor sentralisert løsning. Størrelsen og kompleksiteten i løsningen tilbyr utfordringer og vil gi en erfaring som få andre arbeidsgivere i landet kan tilby. Konsulentene må sette seg inn i komplekse løsninger, sammensatte problemstillinger og vil få anledning til å jobbe med ny teknologi. Noen av dagene vil by på høyt tempo. Kort sagt vil de få brynt deg på en kompleks IT-infrastruktur og vil være et viktig bidrag på veien til en forbedret IT-hverdag for helseforetakene i landet. Kollegaene dine vil være engasjerte, faglig svært dyktige og ikke minst trivelige. Rollen i Sykehuspartner vil gi deg mulighet til bidra til forbedring av IT-leveranser i en samfunnsnyttig bransje.

Arbeidsoppgaver:
Fagområdet Citrix har behov for backfill for å kunne utføre linjeoppgaver:

 • Omstilling av Citrix-plattformer (Citrix 4.5, 6.5 og 7.1x) pågår, herunder sanering (ASK) og standardisering (RCP Regional Citrix Plattform)
 • Livssyklusstyring krever kontinuerlig vedlikehold av tjenester og komponenter Sakshåndtering (IMer, tasker, changer, problems, mv.) og delta i operations center (OC) Endringer/utbedringer på Citrix-plattformer
 • Skalering av løsning basert på utvikling i belastning
 • Innføring/installasjon av applikasjoner og/eller avhengigheter som må inn på PVS image
 • Test og feilretting ved innføring av applikasjoner
 • Løse uønskete hendelser, bidra til problemløsing
 • Tilpasninger og optimalisering av Arbeidsflate og plattform
 • Dokumentasjon og vedlikehold/oppgraderinger
 • Opprydding AD-struktur
 • Samarbeid med relevante ressurser i linjeorganisasjon i Sykehuspartner
 • Bistå i avvikling av eldre Citrix-farmer 4.5 og 6.5
 • Arbeidsoppgavene knyttes primært til drift av Citrix-plattform, men konsulenten kan måtte gå inn i andre arbeidsoppgaver ved behov

Kompetanse og erfaring
Må-ha-krav til erfaring/kompetanse:

 • Erfaring med drift og vedlikehold, administrasjon, konfigurasjon og implementering av Citrix XenApp, XenDesktop, Provisioning Services, WebInterface og StoreFront
 • Kunnskap til VMware, DHCP, TFTP, DNS, AD og GPO, Windows Server og Windows klient OS
 • Teknisk kompetanse innenfor Powershell og annet script verktøy
 • God forståelse av infrastruktur og avhengigheter for applikasjoner og tjenester på Citrix, Active Directory, nettverk, Citrix Report Center og IWC/RES (dynamisk arbeidsflate)
 • Evne til å løse komplekse problemstillinger uavhengig av verktøy eller system
 • Evne til å jobbe selvstendig med arbeidsoppgaver og levere innen avtalte frister
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt evne til å skrive beslutningsunderlag og dokumentasjon av løsningen på et høyt nivå

Bør-ha-krav til erfaring/kompetanse:

 • Erfaring med App-V, SCCM og UAT
 • Bør ha kjennskap til Sykehuspartners organisasjon / erfaring med IT i helsesektoren
 • Bør ha kompetanse og erfaring fra oppdrag av tilsvarende omfang/kompleksitet
 • Bør være proaktiv, løsningsorientert og strukturert og ha et sterkt leveransefokus
 • Evne til å sette seg raskt inn i oppdraget og samhandle godt

Oppstart: 02.01.2020
Varighet: 31.12.2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.