Hovedprosjektlederen skal ha hovedansvaret for «Datasenter» i Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.
Å lede «Datasenter» betyr å ha hovedansvaret for alle prosjekter/leveranser innenfor fagområdet Datasenter.
Prosjektleder har ansvaret for planlegging, koordinering, oppfølging og rapportering med ekstern partner, helseforetakene hos kunden innenfor sitt fagområde i alle faser av leveransene.

Vi ser etter følgende kompetanse:

  • Prosjektleder må ha erfaring fra ledelse av sammenlignbare, store offentlige IKT- prosjekter.
  • Prosjektleder bør ha solid kompetanse innen utvikling og etablering av on-premise datasenter, hybridløsninger og skytjenester for større virksomheter.
  • Prosjektleder bør ha erfaring med framtidsrettet teknologi (IoT, Automation, Machine Learning, Edge Computing etc.)
  • Prosjektleder bør ha god kunnskap om informasjonssikkerhet og klassifisering av datasenter (Tier III eller tilsvarende), redundans samt forholdet mellom sentrale, lokale og eksterne kjøremiljø
  • Prosjektlederen bør ha erfaring fra anskaffelser og god kjennskap til leverandørmarkedet innen datasenterdomenet, herunder skytjenester
  • Prosjektleder må være sertifisert prosjektleder (PRINCE 2 eller tilsvarende).
  • Prosjektleder må ha god samarbeidsevne og beherske engelsk muntlig og skriftlig godt.

Oppstart: 18.02.2019
Varighet: 31.12.2020
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.