Om oppdraget

Ved oppstart av nye kontrakter for levering av transporttjenester til Ruter i sommer, ble det gjennomført endringer i forretningsmodellen mot operatørene. Dette medfører endringer i ansvarsforhold og arbeidsprosesser – både mot operatørene, men også internt i de enkelte fagavdelingene i Ruter. Konsulenten skal bl.a. kartlegge nå-situasjonen, identifisere behov for endringer av interne arbeidsprosesser som konsekvens av endret forretningsmodell mot operatørene samt koordinere gjennomføringen av identifiserte endringer.

Det er utviklet nye digitale løsninger som understøtter ny forretningsmodell, og Ruter har et større antall utviklingsteam som forvalter og videreutvikler disse. Teamene jobber med en rekke teknologier og løsninger som brukes for bl.a. å realisere Ruters løsninger for sanntid, reiseinformasjon, monitorering, salg og billettering. Teamene jobber i stor grad svært autonomt, både teknisk og organisatorisk. Flere av våre løsninger leverer tjenester som eksterne operatører benytter seg av for å levere transporttjenester til Ruter. Dette skaper en kompleks organisasjon som krever god koordinering, fasilitering og dialog mellom alle interne og eksterne interessenter.

Øvrige oppgaver blir formet underveis. Konsulenten vil jobbe tett med lederteamet i DPS bestående av IT-direktør og ledere for Forvaltning, Data Science, Arkitektur, Utvikling og Porteføljestyring og skal bistå med koordinering i lederteamet. Konsulenten vil dessuten bistå med forberedelser og gjennomføring av møter samt være bindeledd mellom DPS og andre enheter i Ruter.

Om rollen og arbeidsoppgaver

 • Koordinere høy grad av kompleksitet og kryssavhengigheter mellom team og interessenter – internt og eksternt
 • Bidra til fornuftig styring
 • Strømlinjeforme og støtte beslutnings- og leveranseprosesser
 • Arbeide i krysningspunkt mellom DPS og digitale produkt-/tjenesteteam i de ulike fagenheter hos Ruter
 • Delta i “Scrum-of-Scrums» og følge opp koordineringsbehov

Ønskede kvalifikasjoner

 • Evne til og erfaring med å skape tillit mellom ulike deler av en kompleks organisasjon, løse (fag-) konflikter og diffuse internpolitiske agendaer gjennom å skape god dialog og motivere team
 • God forretningsforståelse og grunnleggende teknisk innsikt
 • Erfaring med å jobbe i grensesnitt mellom forretning og teknologi
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1
  • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med eller kjennskap til forretningsmodeller og operatørhåndtering innen kollektivtrafikk.

Personlige egenskaper

 • Lede / koordinere komplekse oppgaver
 • Selvstendighet – ta initiativ, stille krav, følge opp, dokumentere, motivere, korrigere
 • Samarbeidsevne

Nøkkelinfo

Oppstart: 01.10.2019
Varighet: 15.01.2020 med mulighet for forlengelse
Engasjement
: 100%
Arbeidssted: Oslo sentrum

Frist for å melde interesse er 18.09.2019 kl. 09:00