Beskrivelse av anskaffelsen

Ruter ønsker å styrke teamet Sanntid med to ressurser som skal bidra oss med videreutvikling av sanntidstjenestene og plattformen. Team Sanntid utvikler, forvalter og drifter kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder til interne og eksterne tjenester.

Om oppdraget

Ruters digitale plattform (RDP) er resultatet av Ruters strategi for å bli datadrevet. RDP er en plattform med fokus på strømmeprossesering, kontinuerlig leveranser og automatisering. I kjernen av RDP finner man moderne teknologier som Apache Kafka og Kubernetes.

Team Sanntid samler og prosesserer data for alle Ruters kjøretøy. Ved hjelp av sensordata på kjøretøyene samler vi sanntidsdata som posisjoner og passasjertall. Dataene blir bearbeidet og omgjort til viktig kundeinformasjon som blant annet forsinkelse, ledig kapasitet om bord, meldinger om avvik og endringer osv. I tillegg bruker Ruter dataene for å forbedre kvaliteten på tjenestene, for prediksjon, og for planlegging av kollektivtransport fremover.

Team Sanntid innfører en arbeidsmodell av type BizDevOps. Teamets formål er å utvikle, forvalte og drifte applikasjoner og verktøy på en slik måte at Ruter kan levere kostnadseffektive, stabile, dog fleksible, moderne og avanserte kundetjenester innen offentlig kollektivtransport. Dataene anses som driftskritiske, berører mange kundetjenester og operative behov i Ruter.

Ruter ønsker nå å styrke Team Sanntid med to ressurser med fokus på backendutvikling og optimalisering av tjenester og plattformen.

I team sanntid, sammen med fire andre utviklere, vil du jobbe med toppmoderne teknologier og arbeidsmetoder. Du vil utføre en samfunnsnyttig oppgave og bidra til en enklere hverdag og et mer bærekraftig samfunn. Systemene du lager vil treffe hverdagen til hundretusenvis av mennesker.

Oppstartstid til ressursene kan variere og avtales nærmere.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

 • Utvikling av mikrotjenester i Java/Kotlin
 • Sette seg inn i nye teknologier og bidra til å bygge opp kompetanse i disse på teamet
 • Bidra til å bygge en DevOps-kultur ved å tenke tverrfaglig
 • Sette seg inn i nye teknologier og bidra til å bygge opp kompetanse i disse på teamet

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Høyere utdannelse (Høyskole / Universitet)
 • God kjennskap til Linux og drift av løsninger på Linux plattformen
 • Kjennskap til Kubernetes eller lignende teknologier
 • Kjennskap til utviklingsverktøy og –prosesser med kontinuerlig integrasjon/utrulling, automatisert testing
 • Erfaring med Spring Boot
 • AWS Public cloud
 • God kjennskap til og konkret erfaring med open source-teknologier, spesielt: Kafka, Kafka
 • Streams og Kafka Connect, Cassandra, Elasticsearch, Kibana og Grafana
 • Utviklingsverktøy og –prosesser med kontinuerlig integrasjon/utrulling, automatisert testing,
 • Jenkins byggserver
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå B2, engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Arbeide i DevOps-team
 • Erfaring med verktøy og rammeverk i Node.js, ExpressJS, NPM, osv.
 • Smidige metoder/iterative leveranser i komplekse løsninger
 • Teknisk kompetanse og forståelse av kompleks arkitektur
 • Utvikling av komplekse datamodeller i GraphQL
 • JIRA, Confluence og Git

Personlige egenskaper

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Ryddig og nøyaktig
 • Evne til å vurdere langsiktige konsekvenser men levere inkrementelt og smidig (Think big, start small)
 • Skaper klarhet og driver leveranser
 • Strukturert og god evne til å dokumentere
 • Tålmodig og langsiktig
 • Initiativrik og positiv
 • Lagspiller, både tekniske team og autonome team

Nøkkelinfo

Oppstart: 15.10.2019
Varighet: antas frem til 31.07.2020, med mulighet for forlengelse
Omfang: 100%
Arbeidssted: Oslo sentrum