Generelt:

Innleid ressurs vil ha rollen som prosjektleder for to pågående prosjekter:

  • e-terra applikasjonstilpasninger og opplæring: Dette driftsprosjektet har ansvar for gjennomføring av et antall interne aktiviteter som gjenstår etter at kunden tok i bruk nytt driftssentralsystem i desember 2018. Eksempler på aktiviteter er kvalitetssikring og retting av feil i displayer, tuning av alarmer, optimalisering av arbeidsprosesser og verktøy for arbeid med datainnsamling og kraftsystemmodell, optimalisering av applikasjonsdrift og koordinering av opplæring.
  • Overgang fra ICCP til Elcom: Dette investeringsprosjektet har ansvar for å koordinere og gjennomføre overgang fra ICCP til Elcom. ICCP og Elcom er begge kommunikasjonsprotokoller som benyttes for å utveksle sanntids informasjon fra kraftsystemet mellom driftssentralsystemer. Det er i overkant av 50 aktører som kommuniserer med kunden og som berøres av denne overgangen. En viktig del av prosjektleders ansvar vil være å koordinere aktiviteter med eksterne aktører samt være ansvarlig for strategi og gjennomføring av test.
  • I tillegg kan den som leies inn bli involvert i planlegging og koordinering av ulike type tester knyttet til kundens driftssentralsystem.

Arbeidsoppgaver:

  • Prosjektledelse. Koordinering av aktiviteter på detaljnivå. Samhandling med linjeorganisasjonen og andre prosjekter.
  • Utarbeidelse av teststrategier. Koordinere gjennomføringen av ulike type tester.
  • Det legges opp til at en person skal kunne lede begge prosjektene i parallell.

Krav:

  • Teknisk utdannelse på bachelor eller høyere nivå.
  • Erfaring som prosjektleder.
  • Sertifisering som testleder av komplekse IKT-systemer.
  • Erfaring fra utvikling og test av driftskritiske driftssentralsystemer (SCADA), fortrinnsvis innenfor energiforsyningen.

 

Kandidater må kunne sikkerhetsklareres.

 

Oppstart: 01.07.2019
Varighet: 22.12.2020, med mulighet for forlengelse på 3x6mnd
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

 

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.