Bakgrunn:

Seksjonen Regionalt testsenter har pågående et prosjekt og har gjennomført en konseptfase og en planleggingsfase med målsetning å utrede mulige løsninger for å tilby anonymiserte eller syntetiske datasett, hovedsakelig for testformål. Prosjektet ble initiert for å øke kvaliteten på løsninger som kan tilby bruk av anonymiserte datasett. I dag har prosjekter i for liten grad tilgang på kvalitetsmessig gode nok testdata å ivareta integriteten av testen i sine testløp.
En annen sterk driver for prosjektet er den nye personvernforordningen (GDPR) som stiller strengere krav til håndtering av persondata.

Arbeidsoppgaver:

Prosjektleder utøver den daglige ledelse og styring av prosjektet, og rapporterer til styringsgruppen som prosjekteier leder.

 • Styre prosjektet iht. gjeldende prosjektmetodikk og rammer gitt av prosjekteier innenfor tid, kostnad og omfang.
 • Delegere oppgaver til prosjektteamet
 • Overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av prosjektet
 • Etablere og implementere prosjektets strategier og kontrollmekanismer
 • Etablere risikostyringsprosessen i henhold til gjeldende metodikk, og deretter sikre at prosjektet utøver risikostyring i prosjektet slik at risiko er kjent, eid, kommunisert og håndtert
 • Daglig styring og oppfølging av eventuelle eksterne leverandører
 • Bidra aktivt til en løpende og god dialog med prosjekteier rundt ressurstilgang, interessenter, risiko, kvalitetsutfordringer og avvik
 • Rapportere til prosjekteier og styringsgruppen og styre informasjonsflyten mellom styrings- og leveransenivåer i prosjektet
 • Det forventes at teknisk prosjektleder er en aktiv bidragsyter i tekniske

Prosjektets leveranser:

 • Metodikk for anonymisering av produksjonsdata for applikasjonstjenester, med kontroll på anonymiseringskvalitet og bevaring av KITH-aktører
 • Anonymiserte testdatasett for DIPS, LVMS, Metavision, Partus og muligens CMS, basert på utarbeidet metodikk for anonymisering
 • Etablering av anonymiseringsmiljø (infrastruktur og anonymiseringsløsning)
 • Etablering av ny tjeneste i SP (Test Data Management) med forvaltningsmodell
 • Tjeneste for synkronisert anonymisering på tvers av integrerte applikasjonstjenester, hvis behov påvises.

Krav:

 • 3 års erfaring som prosjektleder for IKT-prosjekter
 • God teknisk forståelse, teknisk IT-kompetanse og infrastrukturforståelse er et absolutt krav
 • Prince2 sertifisering
 • Evne å se helheten og kommunisere med ledelse, fagmiljø og underleverandører
 • Være strukturert og selvstendig
 • Være god til å kommunisere skriftlig og muntlig

Ønsket kompetanse:

 • Kunnskap/erfaring på fagområdet testdata og prosessen for testing
 • Kjennskap til GDPR
 • Relevant erfaring fra offentlig sektor og/eller helsesektoren

Oppstart: Snarest
Varighet: 31.12.2019, med mulighet for forlengelse frem til 30.04.2020
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.