En av våre kunder har behov for en prosjektleder med bred erfaring med kombinasjonen prosjektledelse – (løsnings)arkitektur fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger.

Arbeidsområder for konsulenten:

  • Lede konseptarbeidet
  • Samarbeide tett med systemansvarlige, forvaltning, eksisterende leverandør, og spesielt kundens virksomhetsarkitekt som leder pågående arkitekturutredning

Krav til kompetanse/erfaring:

  • Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt i kombinasjonsrollen prosjektleder/løsningsarkitekt
  • Dokumentert erfaring med systemutviklingsprosjekter hvor man utvikler og realiserer løsningsarkitektur
  • Gjerne konkret erfaring med tilpasning av systemer som følge av endring i lovverk
  • Erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid
  • Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon. Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere er en forutsetning.
  • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
  • Gode evner til å planlegge og gjennomføre

Oppstart: 01.11.2019
Varighet: 31.01.2019, med opsjon på 2 x 6 måneder
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

Aktuelle kandidater vil motta mer info om oppdraget.

Meld din interesse ved å fylle ut skjema.
Legg ved CV og timepris.