Prosjektleder vil lede arbeidet for å utforme konsept og forprosjekt rapporter. For konsepter vil dette bestå i å analysere nåsituasjon, utforme behovsanalyse, beskrive framtidig situasjon, vurdere og anbefale konsept samt anbefale videre arbeid. Forprosjekt vil normalt bygge på et konseptstudie. Forprosjektet vil utforme en prosjektkandidat som blant annet inneholder kost/nytte for anbefalt løsning, strategisk forankring og risiko.

Forprosjekt og konsept i porteføljen kan være innen klinisk og administrativt område.

Kompetanseprofil:

 • Universitets-/ eller høgskoleutdanning
 • Erfaring fra prosjekt og program innen helsesektoren/offentlig sektor
 • God kjennskap til helsesektoren
 • Erfaring med håndtering av et komplekst interessentbilde
 • Senior prosjektledelse kompetanse – minimum 5 års dokumentert prosjektledererfaring fra større prosjekt/endringsarbeid
 • Erfaring fra konsept og forprosjekt arbeid
 • Prosjektledersertifisering alternativt dokumentert lang prosjektledererfaring
 • Programledersertifisering alternativt dokumentert erfaring fra ledelse av prosjektprogram
 • Erfaring fra offentlige anskaffelser
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Trygg og vant til å kommunisere på alle nivåer innen både de helsefaglige miljøer og i IT miljøer

Personlige egenskaper:

 • Selvgående og ha evne til å drive prosesser fremover
 • Lederegenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og resultatorientert
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Evne til å skape en god dialog

Oppstart: Snarest
Varighet: 31.12.2019
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Bergen

Søknadsfrist: 22.04.

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.