Generelt:

Kunde i helsesektoren har i dag en kommunikasjonsløsning for styring av portører vha. løsningen PortørCom, som er levert av ASCOM (leverandør). ASCOM har en ny løsning som er en videreutvikling av PortørCom løsningen, som har fått navnet JobAgent. PortørCom løsningen skal oppgraderes til JobAgent hos kunden, og for å gjøre det så må det i første omgang gjennomføres et forprosjekt, for å kartlegge alle forhold slik de er i dag og hva som er mulighetene med den nye JobAgent løsningen. Forprosjektet vil være grunnlaget for å starte gjennomføringen av oppgraderingen fra PortørCom til JobAgent.

Arbeisoppgaver:

Koordinering av utredningsarbeid/analyse og utarbeide løsningsforslag for implementering av ny portørløsning, JobAgent, som skal erstatte PortørCom, samt vurdering av hvilket behov det er for konvertering fra PortørCom til JobAgent.
I tillegg så må kartlegging av dekningsgrad (WIFI) på alle Sykehus for kunden gjennomføres.
Og det er behov for bistand fra leverandøren ASCOM og fagenhetene hos kunden.

  • Prosjektledelse
  • Kartlegging
  • Design og ROS av løsningen
  • Vurdering av konverteringsbehov
  • Kartlegging av dekningsgrad (WIFI) på alle sykehus innenfor OUS som Helseforetak.

Kompetanse og erfaring:

  • Prosjektleder med minimum 5 års erfaring
  • Gjerne erfaring fra SP eller offentlig forvaltning.
  • Bør ha kjennskap til Telekommunikasjon da hvor portørene til enhver til skal befinne seg, styres av det interne håndsettet som har forbindelse med portørenes elektroniske kommunikasjonssystem.

Oppstart: Snarest
Varighet: 29.06.2019, mulighet for forlengelse til 30.01.2020
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

Søknadsfrist: 10.05.

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.