Oppdrag
Vår kunde implementerer et nytt bookingsystem og trenger for umiddelbar oppstart en erfaren konsulent som kan hjelpe dem i implementeringsfasen.
Stikkord er:
  • Prosessvurdering, -implementering og -tilpasning
  • Endringsledelse
  • Forståelse av og erfaring med prosess-endringer og omstillinger
  • God forståelse av systemer og forretningsprosesser
  • Sterk til å motivere personell i omstilling
  • Vant til å bruke Visio
Mer info:
  • 100% stilling
  • Oslo – noe reisevirksomhet må påregnes
  • Oppstart ASAP
  • Varighet til 31/5 2017 med opsjon på forlengelse i inntil ett år

Ber om at interesserte kandidater informerer om sin erfaring med stikkordene som er lagt ved.