Om anskaffelsen:

Norsk Helsenett har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere sikkerhetsarkitektur i flere av de nasjonale løsninger, samt å sikre sikkerheten i leveransene til disse løsningene.  Det er spesielt sikkerhetsarkitektur innen Kjernejournal, E-resept og HelseId som vil være fokus.

 

Oppgaver:

 • Utforme sikkerhetsarkitektur for kjernejournal, e-resept og helseid
 • Sikre krav til sikkerhetsarkitektur og sikkerhet i løsningskomponentene gjennom prosjektløpet og i forvaltning
 • Utforming av målbilder og veikart fra sikkerhetsperspektivet
 • Utføre ROS-analyser av ulike teknologialternativ
 • Kvalitetssikre og forankre og arkitekturer og løsningsvalg
 • Gjøre estimeringer og kostnadsanalyser
 • Kommunisere og fasilitere dialog med arkitekter, leverandører og domeneeksperter i helsesektoren samt andre offentlige etater

Krav:

 • Relevante sertifiseringer innen sikkerhet, sikkerhetsarkitektur og arkitektur generelt (CISSP, TOGAF mfl.)
 • Kunnskap om styringssystem for informasjonssikkerhet, sikkerhetsteknologier og tilhørende sikkerhetsstandarder
 • Erfaring med risikovurdering av informasjonssikkerhet
 • Erfaring med teknisk og funksjonell dokumentasjon
 • Tekniske kunnskaper knyttet til områder som: Identity and Access Management, single sign-on løsninger, OAuth2, OpenID Connect, IdentityServer4, SSL/TLS, SOA Arkitektur, WS-Security, WS-Policy, brannmurer, DNS, Databaser, Web applikasjoner
 • God kunnskap om metodikk og verktøy fra OWASP
 • Erfaring med PKI på teknisk nivå

 

Oppstart: 01.08.2019
Varighet: 5 mnd, mulighet for forlengelse på inntil ett år
Omfang: 100%
Lokasjon: Trondheim og/eller Oslo

 

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.