Kunden har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere flere oppgaver innen helseregister og ønsker derfor å engasjere 3 fullstack konsulenter på heltid over en periode på 7 måneder. Konsulentene vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for all digital kommunikasjon i helsesektoren. Konsulenten må være positiv til team-arbeid og ha evne og vilje til å gjøre kolleger gode.

Ønsket kompetanse:

 • Generelt god kompetanse på og erfaring med .NET 4.5 (og nyere) og Visual Studio
 • Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:
 • Bred erfaring med ASP.NET og/eller ASP.NET Core
 • Database (MS SQL Server) og gjerne Entity framework
 • Javascript, CSS, HTML og Angular 2+
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Krav:

 • Kompetanse på arkitektur og Test Driven Design (TDD)
 • Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
 • God kunnskap om arkitektur for MS applikasjoner
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD)
 • Erfaring med og/eller kunnskap/vilje til scrum-basert utviklingsmetodikk

Oppstart: 03.06.2019
Varighet: 7 måndeder, med opsjon for fornyelse i 12 måndeder
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Trondheim

 

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.