Bakgrunn:

Kunden skal modernisere Reseptregisteret, et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene, utviklet i 2004. Registeret mottar årlig mer enn 5 millioner resepter og består i underkant av 1 milliard records. Kunden er i ferd med å avslutte grovplanleggingsfasen og ønsker å øke utviklingskapasiteten fremover med en person.

Teknisk kompetanse:

  • Kunnskap og erfaring innen frontend utvikling.
  • Database og BI kunnskap
  • Kunnskap om Azure, Docker, og TFS

Krav:

  • Konsulenten må ha god teknisk kompetanse og erfaring innen Microsoft utviklings miljø som .NET.
  • Minimum 3 års arbeidserfaring fra tilsvarende miljø
  • Konsulenten må ha god kjennskap til kravene om universell utforming

Oppstart: Snarest
Varighet: 31.12.19
Omfang: 100% (-sommerferie)
Opsjon: Mulighet for forlengelse 1 år
Arbeidsplass: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.