Kundens prosjekte «Forskningsportalen» planlegger å gå til anskaffelse av en intern skytjeneste (private cloud). Skytjenesten skal benyttes som verktøy for å understøtte de IKT behovene forskerne har. Det skal tilrettelegges for selvbetjening av verktøy og maskinkonfigurering innenfor regulerte sikkerhetsmekanismer. Programmet vil videre tilføre tjenester til Forskningsportalen gjennom øvrige prosjekter frem til 2022.

Programmet skal etablere løsninger som på en god måte understøtter prosessene for gjennomføring av forskningsprosjekter.

Arbeidsoppgaver:

 • Krav og løsningsbeskrivelser i tilknytning anskaffelse
 • Kvalitetssikring av arkitekturbeskrivelser og løsningsdesign
 • Beskrive og evaluere risiko/sårbarheter i tjenester
 • Delta i anskaffelsesprosess
 • Utvikle og tilrettelegge dokumentasjon for tekniske- og funksjonelle brukere/interessenter
 • Inneha ansvar for konseptutredninger og mulighetsstudier
 • Bistå prosjekt og programledelse i representasjon og presentasjoner

Ønsket Kompetanse og erfaring:

 • Kjennskap til skytjenester
 • Erfaring med utviklingsprosjekter
 • Erfaring med sikkerhetsløsninger
 • Kjennskap til IaaS, PaaS og SaaS
 • Kjennskap til produkter fra leverandører som Microsoft, Citrix og VMware
 • God forståelse og evne til å omsette forretningsmessige behov til krav og løsningsbeskrivelse

Oppstart: 20.05.2019
Varighet: 01.04.2020, mulighet for forlengelse på 1 år
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

Søknadsfrist: 07.05

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.