Kunden ønsker å knytte til seg en virksomhetsarkitekt som skal bistå med følgende oppgaver:

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle konsept og design for innføring av en teknisk løsning
 • Utvikle et målbilde for videreutvikling av løsningen
 • Koordinere implementeringen med andre tekniske aktører
 • Være en sparringspartner med helsetjenesten i forbindelse med implementering av funksjonsvurderingsverktøyet
 • Utarbeide en implementeringsstrategi

Krav:

 • Relevant teknisk utdannelse
 • Erfaring med innføring av teknologi i helsetjenesten
 • Erfaring med virksomhetsarkitektur og prinsipper for arkitektur i offentlig forvaltning
 • Referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser
 • Kunnskap om PAS, EPJ-systemer, integrasjonspunkter og rapportering til NPR
 • Kjenne til grensesnitt og meldingsstandarder innenfor helse i Norge

Ønsket kompetanse:

 • Helhetsforståelse
 • Personlig egnethet
 • God rådgiver og veileder
 • Høy gjennomføringsevne
 • Norsk skriftlig og muntlig

Oppstart: 03.01.2019
Varighet: 1 år
Stillingsprosent: 50 med mulighet til økning
Opsjon: Øket opp til 100% og forlenget varighet frem til 31.01.2021
Lokasjon: Oslo

 

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.