Mål for bistanden

Vår kunde har behov for konsulentbistand for å pakke/tilrettelegge applikasjoner som skal flyttes fra gammel til ny terminalserverfarm.

De kjører for tiden et større prosjekt (Digital og Mobil Arbeidsplass) som skal bidra til å levere en mer digital og fleksibel arbeidsplass for sine ansatte. Som en del av dette arbeidet, flytter vi over alle applikasjoner over på en oppdatert terminalserverplattform for å sikre fortsatt produktsupport fra leverandør.

Konsulentens rolle/oppgaver

Konsulenten skal være utførende prosjektdeltaker i et pågående prosjekt, og vil måtte levere på forholdsvis korte frister. Han/hun vil bli en del av et team med applikasjonspakkere, som sammen skal tilrettelegge og pakke applikasjoner som skal overføres til en ny terminalserverplattform med Windows server 2012 med XenApp 6.5, til Windows Server 2016 med XenApp 7.15 (LTSR).

Det er viktig for prosjektet at konsulenten innehar lang erfaring på applikasjonspakking og er effektiv på leveranser.

Jobben vil tidvis være kompleks og det må håndteres integrasjoner mot Office og brevklienter, Oracle etc. Applikasjonene som skal pakkes er en blanding av egenutviklet programvare og hyllevare.

Kompetanseoverføring

Det er krav om kompetanseoverføring.

Krav til kompetanse

Vi søker etter en seniorkonsulent med minimum 5 års relevant erfaring og med følgende profil:

  • Må ha lang erfaring med applikasjonspakking på AppV, også på nyeste versjon (v.5)
  • Må ha dokumentert erfaring fra lignende prosjekter/prosjektoppgaver.
  • Må ha generell kompetanse på Windows Server 2012/2016.
  • Må ha erfaring på scripting med f.eks Powershell
  • Erfaring med bruk av System Center Config Mgr er en fordel.
  • Erfaring med bruk av Citrix App Layering er en fordel.
  • Erfaring med integrasjoner mot Office 2010, samt kompetanse på Office 2016 er en fordel.
  • Erfaring med applikasjoner som har avhengigheter til Java og Oracle er en fordel.

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.