Bakgrunn:

I perioden høsten 2015 – våren 2018 har Helsedirektoratet gjennomført et utviklingsarbeid med sikte på å utvikle en trygghetsstandard i sykehjem som har blitt pilotert i fire kommuner. Et web-basert verktøy, kombinert med systematisk prosessveiledning av ledere og felles, nasjonale seminarer for pilotkommunene, har vært hovedvirkemidlene i piloten. For å ta den nye innsikten videre ønsker Helsedirektoratet bistand til å utvikle et konsept som kan prototypes og testes tidlig før man går i gang med utvikling og implementering.

Det søkes derfor om bistand til følgende leveranser:

 • Fasilitere og legge til rette for en designprosess for å utvikle en prototype. Design sprint kan være en metodikk, men det blir opp til leverandør å foreslå egnet metode.
 • Brukerteste prototypen på målgruppen for verktøyet og justere på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukertesting
 • Utvikling av endelig løsning

Krav:

 • Tilbudte konsulent (er) må ha erfaring i å håndtere innsikt og sammenstille dette
 • Erfaring med å fasilitere og gjennomføre design prosesser
 • Kompetanse/erfaring i Interaksjonsdesign og prototyping
 • Erfaring fra lignende eller relevante prosjekter

Kompetanse:

 • Erfaring med moderering av brukertester
 • Kjennskap til helsesektoren, og pleie- og omsorgssektoren spesielt
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsbeskrivelse

Oppstart: Snarest
Varighet: 15.12.2019, mulighet til forlengelse med inntil 3 måneder av gangen inntil 1 år
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

 

Vis din interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.
Legg ved CV og timepris.