Bistanden som skal utføres:

  • Implementere ny sikkerhetslov og nyetablert policy for sikkerhet i Helsedirektoratet iht. prioriteringer fra Kunden
  • Gjennomføre tiltak for å videreutvikle sikkerhetskulturen
  • Gjennomføre sikkerhetsrevisjoner
  • Bistå etter behov med overordnede risikovurderinger og beredskap
  • Bistå i arbeidet med skadevurderinger iht. oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Krav:

  • Kompetanse og innsikt i ny Sikkerhetslov med tilhørende veiledningsmateriale
  • Minimum 3 års erfaring fra kundeprosjekter innen sikkerhet, sikkerhetsrevisjon, risikovurdering og beredskap.
  • Ggode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
  • Referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
  • Erfaring og kompetanse fra fagområdene forebygging, sikkerhet og beredskapsområdet.

 

Oppstart: 15.08.2019
Varighet: 01.12.2019
Opsjon: Mulig forlengelse inntil 6 mnd, 100%
Omfang: 50%
Lokasjon: Oslo

 

Om du har kompetansen som etterspørres vil vi høre fra deg.
Registrer din interesse ved å fylle ut skjema med CV, timepris og tilgjengelighet.