Ressursene vil få oppgaver knyttet til videreutvikling og forvaltning av løsningskomponenter for datafangst, database, rapportering, visualisering og analyse innen områder som nevnt over. Oppgavene vil bestå i tilpasninger og utvidelser av eksisterende løsning, endringshåndtering, samt produksjonsoppfølging i samarbeid med kundens driftsleverandør. I tillegg vil ressursene inngå i prosjekt-team får utvidelser med nye rapporter og nye datakilder.

Krav:

 • Erfaring som utvikler eller forvalter innen BI-løsninger.
 • Microsoft SQL Server
 • SQL
 • Systemutvikling
 • Behovskartlegging


Ønsket kompetanse utover minstekrav:

 • Visualisering i Power BI
 • Azure tjenester, som f eks Data Factory
 • Visual Studio og TFS
 • SQL Server Integration Services
 • Oracle
 • R
 • Datafangst fra API’er, no-sql-databaser, json etc
 • Løsningsorientert
 • Erfaring fra systemløsninger innen virksomhetsstyring, statistikk, økonomi.

Oppstart: Sommer 2019, fleksibelt
Varighet: 30.06.2020, mulighet for forlengelse på 6 måneder
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

Søknadsfrist: 25.06

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.