For Statens helsetilsyn søker vi en konsulent til å utvikle og forbedre kundens arbeid med GDPR.

Arbeidsoppgaver:

Lede og bistå i utviklings- og forbedringsarbeid knyttet til GDPR, herunder:

 • Vurdere styrker og svakheter med eksisterende regime (struktur og prosesser).
 • Utarbeide/utvikle/forbedre retningslinjer, rutiner og maler.
 • Utarbeide en handlingsplan for det videre arbeidet med GDPR.
 • Vurdere hvordan det samlede arbeidet med GDPR i størst mulig grad kan digitaliseres.

Absolutte krav:

 • Meget god kunnskap og kompetanse innen personvernforordningen (GDPR)
 • Dokumentert erfaring med å lede denne typen oppdrag med utgangspunkt i angitte arbeidsoppgaver
 • Minimum ett års erfaring med helselovgivningen (lover og forskrifter)
 • God til å strukturere og dokumentere resultater

Ønsket erfaring:

 • Erfaring fra komplekse organisasjoner
 • Erfaring og god forståelse for juridiske problemstillinger vedrørende GDPR
 • Erfaring med helsedata (fra helsetjenester, helseregistre eller forskning) og IT
 • Relevant kompetanse (særlig innen GDPR for helsedata / helselovgivning)

Oppstart: Ca. 25.11.2019
Varighet: 1-3 måneder
Opsjon: Kunden kan forlenge oppdraget med inntil 3 måneder
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Onsite i Oslo, men noe arbeid kan også gjøres remote

Har du kompetansen vi søker vil vi gjerne høre fra deg.
Fyll ut skjema, og legg ved CV og timepris.