Folkehelseinstituttet jobber for tiden med et visualiserings og publiseringsprosjekt der frontend bygges opp med Angular, CSS (SASS) og High Charts. Oppdraget går ut på å bygge opp første utgave av denne løsningen sammen med FHI sine egne utviklere og interaksjonsdesignere. De er først og fremst ute etter noen som kan jobbe med HTML/CSS (SASS) og UU.

Krav:

  • Høy kompetanse på det siste innen HTML5, CSS og SASS.
  • God kjennskap til kravene om universell utforming og ha jobbet med teknisk implementering av disse kravene.
  • Erfaring med datavisualiseringer og JavaScript-biblioteket D3.js er en stor fordel.
  • Ferdigheter i analyse og håndtering av digitale kartdata og geografiske datasett.

Oppstart: Senest 1.oktober 2019
Varighet: 3 måneder, med mulighet for 6 mnd forlengelse
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo. Konsulenten må ved behov reise mellom Oslo og Bergen

 

Fyll ut skjema for å vise interesse i oppdraget. Legg ved CV og timepris.