På vegne av en av våre kunder søker vi en ressurs for bistand til å utarbeide en kravspesifikasjon som grunnlag for valg av teknologi.

Om oppdraget

Kunden har nå besluttet å modernisere systemet for registrering av representasjoner og personell. Det er behov for bistand til å utarbeide en kravspesifikasjon som skal utgjøre grunnlaget for valg og eventuelt anskaffelse av egnet teknologi. Konsulenten skal samarbeide med representanter for brukerne og driftsorganisasjonen samt intern prosjektleder om utformingen av kravspesifikasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge og dokumentere funksjonelle og ikke-funksjonelle behov og krav til ny løsning, og avklare prioritering i samarbeid med involverte parter
 • Kartlegge og dokumentere de relaterte arbeidsprosessene mtp. effektivisering av disse og forbedret brukeropplevelse i ny løsning
 • Påpeke utfordringer og bidra til avklaringer sammen med involverte parter
 • Holde prosjektleder, prosjekteier og styringsgruppe oppdatert

Krav til kompetanse og erfaring

 • Krav om kompetanse og praktisk erfaring med kravspesifisering
 • Krav om dokumentert erfaring fra liknende oppdrag
 • Ønskelig med kjennskap til prioriteringsmetodikk (f.eks. MoSCoW)
 • Ønskelig med erfaring fra statlig sektor og offentlige anskaffelser
 • God funksjonell og teknisk kompetanse og forståelse av kompleks arkitektur
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Gode evner til dialog og samarbeid med både teknisk og ikke-teknisk personell
 • Selvgående, effektiv og samarbeidsdyktig

Oppstart: Så tidlig som mulig etter eventuell sikkerhetsklarering og autorisasjon
Varighet: 2 måneder, med mulighet for forlengelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.