Arbeidsoppgaver/leveranser

Rollen vil inngå i en sentral funksjon med ansvar for informasjonsarkitektur på tvers av alle prosjekter i programmet. 
Arbeidet vil kreve samarbeid med andre nordiske og europeiske aktører.
Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon.

Kjerneoppgaver for rollen:

 • Modellere informasjonsarkitekturen
 • Begrepsbeskrivelser og begrepsmodellering
 • Domenedrevet design
 • API design og API beste praksis

Kunden stiller følgende krav til tilbudt ressurs:

 • Erfaring med OpenAPI, REST, Messaging (JMS)
 • Erfaring med design og utvikling i henhold til Enterprise Integration patterns (EIP).
 • Erfaring med formater – XML, JSON, Avro m.fl.
 • Erfaring med Archimate/UML
 • Fordel med erfaring i standarder som CIM m.fl.
 • Fordel med erfaring i bruk av VETRO-pattern
 • Fordel med streaming-teknologier som Kafka og Kafka streams

Sikkerhetsklarering

Må kunne sikkerhetsklareres.

Oppstart: Snarest
Varighet: 2 år, med opsjon på 1+1
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.