Sykehuspartner har opprettet et prosjekt for å oppgradere Helse Sør-Øst (HSØ) sin klientplattform fra Windows 7 til Windows 10. Dette omfatter oppdatering av operativsystemet på ca. 60 000 PC’er. HSØ bruker ca. 2500 applikasjoner som må testes for å verifisere Windows 10 kompatibilitet. Prosjektet har nå behov for delprosjektledere som skal planlegge og få gjennomført testing, pilotering og utrulling til flere av helseforetakene i regionen.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, lede og gjennomføre utrulling av Windows 10 på Helse Sør-Øst sin klientplattform ved to av regionens helseforetak
 • Bistå i ledergruppen for prosjektledere i Windows 10 prosjektet
 • Koordinering av prosjektressurser
 • Utarbeide analyse av store data, Excel modellering, utarbeide malverk og modeller
 • Sørge for at Sykehuspartners rammeverk og styringsverktøy blir brukt i arbeidet

Krav:

 • Erfaring fra tidligere Windows 10 utrullingsprosjekter
 • Erfaring fra helsesektoren
 • Ha teknisk kompetanse
 • Ha evne til å se helheten og kommunisere med ledelse, fagmiljø og leverandører

Ønsket kompetanse:

 • Ha erfaring fra risikohåndtering
 • Ha kjennskap til helsefortak, herunder SPs prosjektmetodikk og Prosjektveiviseren.
 • Ha erfaring med å håndtere mange interessenter


Omfang: 
100% 1 år, med mulighet for forlengelse
Arbeidsplass: Skøyen

Vis interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.
Legg ved CV og timepris.