Ressursen skal jobbe i SAPI-teamet med fokus på DBA-oppgaver og ellers utviklingsoppgaver relatert til optimalisering og forbedring. I rollen må ytelse, oppetid og sikker og stabil drift prioriteres. Men rollen vil også inkludere oppgaver knyttet til databaseuttrekk og rapporter, og integrasjoner mot datavarehus og andre eksterne tjenester.


Krav:

  • Erfaring med administrasjon av MS SQL databaser, 2016 eller nyere
  • Erfaring med å lage og administrere indekser, views, stored procedures
  • Erfaring med databasesynkronisering og always-on løsninger for automatisk failover
  • Erfaring med databasedesign og optimalisering
  • Erfaring med TSQL for spørringer og databaseuttrekk
  • Språk: Norsk


Ønskede kvalifikasjoner:

  • Kjennskap til cloud-baserte løsninger
  • Basis kunnskap om drift av MS Windows infrastruktur og løsninger
  • Octopus Deploy og Team City


Oppstart: 
August 2019
Varighet: 30.04.2020
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.