Ruter har valgt Node.js som et av flere rammeverk når de nå bygger nye tjenester, plattformer og systemer. Teamet ser derfor etter personer som har spisskompetanse på Node.js. Men som også kan andre relevante teknologier som AWS, Kubernetes og docker-teknologi.

Eksempel på arbeidsoppgaver:

  • Skrive gjenbrukbar, modulær kode
  • Planlegge og koordinere systemarkitektur sammen med teamets tech lead og Ruters arkitekter
  • Planlegge- og koordinere personvern med Ruters juridiske avdeling og andre interessenter
  • Bryte ned bruker- og forretningsbehov til spesifikke oppgaver, planlegge og estimere gjennomføring sammen med resten av teamet
  • Enhets-, sikkerhets- og funksjonell testing sammen med testleder og resten av teamet

Krav:

  • Node.js
  • AWS
  • Har bygget mikrotjenester
  • Erfaring med Kubernetes og Docker

Oppstart: Senest 4. november
Varighet: 31.12.2020
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

Vis interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.
Legg ved CV og timepris.