Generelt:

I forbindelse med migreringen av applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til regional Citrix- plattform trenger prosjektet ressurser som kan bistå i kartlegging av Helse Foretakenes applikasjonsportefølje.

Arbeidsoppgaver:

Applikasjonstilrettelegging for Citrix Windows 2016 server (App-V 5.1) for publisering via RES/IWC, herunder:

 • Konvertere eksisterende pakker fra App-V 4.6 format til 5.1 format via Power Shell Script fra Microsoft.
 • Pakke/re-pakke applikasjoner i App-V 5.1.
 • Dokumentasjon av applikasjonspakker.
 • Testing av applikasjonspakker.
 • Distribuere/publisere ut pakker i RES/IWC.
 • Innhente informasjon om applikasjoner ved behov i eksisterende miljøer i Helse Sør-Øst. Innebærer typisk kontakt med forvaltning, kunde og leverandør.
 • Linjeoppgaver innenfor applikasjonstilrettelegging ved behov.


Kompetanse og erfaring:

 • App-V pakking 4.6 og 5.1 med App-V Sequencer som verktøy.
 • RES/IWC, App-V Full Infrastructure.
 • Kjennskap til Helse Sør-Øst infrastruktur og erfaring fra lignende prosjekter.
 • Windows 7, Windows 10 og Windows 2016 server.
 • Seniorkonsulent


Oppstart:
05.08.2019
Varighet: 30.09.2020
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

Søknadsfrist: 19.06

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.