Oppdrag

Rolle: 2 ressurser ifm Drift og Oppgradering/arkitektur av Service Manager

Tidsramme: fra avtalen signering til 31.12.2016

Profil 1
– Avlaste våre SM eksperter med operative oppgaver under oppgraderingen
– Bistå med enklere utviklingsoppgaver innen Service Management
– Bistå våre SM eksperter i teknisk og funksjonell test og verifikasjon i samarbeid med prosess managere
– Kompetanse og erfaring på Javascript¨

Profil 2
– Oppsett og utvikling av ny SM 9.x løsning
– Sette opp SM integrasjoner i henhold til IT4IT best praksis
– Rådgivning med HPE verktøy implementasjon av IT4IT
– Kompetanse og erfaring på REST, SOAP og Javascript
– Overordnet kompetanse på HPE ITSM portefølje.

Frist for oppdragsinteresse: Onsdag 21.09.16 kl 11.