Om oppdraget:

Norsk Helsenett søker konsulentbistand til å betjene 1.linje og bistå med IT-teknisk support for kunder.

Det er mange ulike kunder og løsninger og sette seg inn i da de i dag har lite felles infrastruktur og plattformer. Det er ulike AD-løsninger, arbeidsflater, driftssoner m.m. for de ulike kundene. Det er viktig at man lett tilegner seg ny kompetanse og at man har et godt kompetansenivå i utgangspunktet. Kundens dokumentasjon finnes i Confluence og brukes som oppslagsverk i feilrettingen i tillegg til at man selv må påregne å dokumentere ved behov.

Det er viktig at konsulentene har utpreget serviceinnstilling, samt at de er systematiske, strukturerte, effektive og innehar stor arbeidskapasitet. Det forventes også at konsulentene er positiv og utadvendt med god evne til å videreformidle kunnskap til andre.

Krav:

 • Erfaring fra 1.linje telefon-support fra et større IT-miljø kreves.
 • Teknisk kompetanse og god erfaring på minimum 2.linje nivå.
 • Flytende norsk, både muntlig og skriftlig
 • Behersker engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Konsulentene skal oppgi referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring fra feilsøking og feilretting
 • ITIL-sertifisering er ønskelig, men relevant arbeidserfaring med ITIL som arbeidsmetodikk kan erstatte sertifisering
 • God kompetanse på Active Directory
 • God kompetanse på Microsoft produkter generelt
 • God kompetanse på Terminalservermiljøer
 • Forventes å kunne bidra inn med minimum opplæring hvilket fordrer god basis kompetanse og erfaring

Oppstart: Innen 01.07.2019
Varighet: 1. desember 2019
Forlengelse: 3 måneder av gangen inntil 1 år
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo, Skøyen

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.