Kunnskap

Det er mange konsulenter som vurdere å bli selvstendige. De har kanskje sittet ute hos forskjellige kunder i flere år, og føler lite tilhørighet til konsulentselskapet de jobber i. Man begynner kanskje å tenke på muligheten for å være selvstendig og hva man kan tjene på det, og synes det hele er litt uoversiktlig. Jeg har prøvd å lage et lite omriss basert på mine erfaringer, og håper det gir et litt mer nyansert bilde av hva det innebærer å være en selvstendig konsulent.

Hva er fordelene og ulempene ved å gå fra fast ansatt til selvstendig?

Fordeler:

Det er fordeler og ulemper ved å være en selvstendig ku-konsulent

Det er fordeler og ulemper ved å være en selvstendig ku-konsulent

  • Du kan tjene mer.
  • Hvis du finner oppdrag selv, kan du øke inntekt ved å dra inn andre konsulenter
  • Du får muligheten til å velge oppdrag noen ganger, men som oftest har du ikke flere tilbud på hånden av gangen

Ulemper:

  • Du må ta en del initiativ selv, både til salg av deg selv, kunnskapsøkning og sosiale greier/nettverk
  • Du mister kunnskapsdelingsbiten og kan begynne å savne å ha faste kolleger
  • Du kan oppleve mer press fra kunden på arbeidstid, kvalitet o.l. som kanskje en PL eller mellomleder har beskyttet deg mot tidligere.

Aksjeselskap vs. enkeltmannsforetak

Enkeltmannsforetak kan være en litt bedre deal, men man ender gjerne opp med å sitte igjen med ca. det samme gjennom et AS. Det er imidlertid noen ting man bør merke seg. Reglene endres stadig, og jeg tør ikke å bevege meg for langt inn på NAV sine banehalvdel, men her er noen tips til ulemper med ENK du bør sjekke opp. Den største handler om risiko. Hvis du blir langtidssyk regnes f.eks. sykepenger ut ifra 67 % av inntekt i et ENK, sammenlignet med 100 % ved et AS. Man kan kjøpe forsikringer mot dette fra NAV, men disse er ikke billige. I tillegg må man skatte av et eventuelt overskudd på lik linje med lønn, i motsetning til 25 % i et AS. Hvis du skulle få et erstatningsansvar, går det også løs på din personlige økonomi dersom du har ENK, så hvis man signerer kontrakter som stiller deg ansvarlig for noe, er det viktig å sette seg inn i dette. Det er så mye rotete info rundt på nettet, men dette er en av de mest oversiktlige sidene jeg har funnet.

Konklusjon

Jeg skal ikke konkludere for deg om det er best å være fast ansatt eller selvstendig konsulent. Man har høyere risiko, men også høyere potensiell inntjening ved å være selvstendig. Er man en toppkonsulent innen .NET- eller Java-utvikling, for eksempel, kan man være ganske trygg på at man får oppdrag, og risikoen er da mindre for å gå uten oppdrag. Hvis man har en grei økonomi i tillegg, kan det jo være verdt å ta sjansen. Hvis du i tillegg har fått en del telefoner fra irriterende rekrutterere de siste årene, bør du i verste fall ikke være redd for å få fast jobb igjen hvis alt går rett vest.