LinkedIn er en sosial nettside som både fungerer som et nettverk av gamle bekjente, gjerne en slags «se og bli sett»-løsning, der man legger ut informasjon om sin erfaring og utdannelse. Det er en samling av «sosiale CVer», og et nettverk der du kan finne faglig påfyll ved hjelp av grupper og den godt oppdaterte nyhetsfeeden.

I jobbsøkerprosessen er det viktig å ha en god LinkedIn-profil fordi din mulige fremtidige arbeidsgiver får et digitalt holdepunkt å se på. Kanskje er det nettopp en felles bekjent som tipper vurderingen i din favør.

 

Profilbilde
Jeg anbefaler alle å ha et profilbilde, og ikke ende med det generiske som kommer automatisk. Profilbildet må være presentabelt, og gjerne av deg med klær som du naturlig ville hatt på i en viktig arbeidssituasjon. Det er ganske mange som velger å «croppe» et bilde av seg selv i en fest-anledning eller annet, fordi de opplever dette bildet som det «fineste» av seg selv. Denne typen bilder passer bedre som profilbilde på Facebook. Bildet kan gjerne ha en hvit bakgrunn, og se seriøst ut, men det anbefales å smile litt.

 

Tittel
Tittelen under navnet ditt er noe av det første man ser. Det er en svært fin måte for deg å fortelle litt mer enn kun det en stillingstittel gjør. Eksempelvis er min tittel i Service Broker «Rådgiver». Dette er en tittel som forteller lite om hva jeg faktisk gjør i selskapet, og det ville vært ganske uinteressant for de som ser min profil. Derfor har jeg valgt tittelen «Headhunter i Service Broker AS – Flinke med IT-folk».

Hva tenker du at du vil bli husket for når noen har vært inne på din CV? Det er det du bør skrive.

 

Min profil

 

Oppsummering
Dette feltet er kanskje det viktigste på en LinkedIn-profil. Jeg anbefaler at du skriver en godt om din nøkkelkompetanse i din vanlige CV, og samtidig at det er svært viktig å ha et godt nøkkelkompetansefelt på din finn.no-cv.

Et utgangspunkt kan være at du skriver mellom 5 til 15 linjer med en god beskrivelse av hvem du er, hvilken retning du har tatt i arbeidslivet og hvilken bakgrunn du har. Når jeg har lest ditt summary så ønker jeg å vite litt om deg som person, men mest om deg som arbeidstager og hva du bidrar med der du jobber. Hvis du har noen gode presentasjoner fra selskapene du har jobbet i, eller andre gode ting å vise frem, så har LinkedIn et godt verktøy for å legge dette ved.

 

Erfaring og Utdanning
Jeg anbefaler sterkt å være utfyllende på disse områdene. Alt for mange legger kun inn selskapsnavnet, og tittelen i selskapet. Dette forteller de fleste som ser på profilen din svært lite om hva du faktisk har gjort.

Beskriv utfyllende om de viktigste tingene du har gjort! Det er som oftest viktig å beskrive ansvar, rolle og oppgaver. Skriv gjerne tre til sju linjer på de to til tre mest relevante arbeidsforholdene, og et par linjer på de andre. Hvis du har noen konkrete resultater å vise til, så er det også smart å legge ved! Du bør utdype om de teknologiene og verktøyene du har brukt i arbeidssituasjonen.

Det kan være en idé å spesifisere hvilke fag du har tatt innen utdannelsen din dersom du tenker at dette er relevant for den jobben du gjør, og muligens arbeidsoppgaver du kunne tenke deg fremover. Jeg ser sjelden noen grunn til å ta med videregående utdanning, dersom man har annen fullført høyere utdanning, men det er heller ikke negativt å ta det med.

Hvor mye skal med? Utgangspunktet er at du bør all høyere utdanning og alle arbeidsgivere du har hatt. Dette kan i noen tilfeller bli i overkant. Du kan velge å bruke samlepunkter for å korte ned på det som blir vel mye, eller som ikke er like relevant lenger med tanke på den karriereretningen du har tatt. Hvis du har tatt mange kurs, kan det være lurt å ikke liste hver enkelt opp som «én utdanning» på lik linje med en bachelorgrad, men heller samle alle kurs i ett utdanningspunkt.

Dersom du har hatt mange sommer-/deltidsjobber, eller har et vesentlig antall arbeidsforhold som er eldre enn ti år (og de ikke lenger er relevante), kan det være naturlig å samle disse i punkter dersom du i det hele tatt skal ta det med.

 

skills

Ferdigheter og godkjenninger, og Anbefalinger
Disse elementene i LinkedIn vil understøtte den kompetansen du har på profilen din. Ved å få kollegaer og venner til å godkjenne deg for visse ferdigheter vil rekrutterere og andre se fort hvilken kompetanse som du anses å være sterkest på. Dette er et verktøy for å få frem teknologier, verktøy o.l., på en måte som er visuell og god.

Anbefalinger er et nyttig verktøy som jeg tror vi nordmenn er for dårlige til å benytte. Det å spørre om å få en skriftlig tilbakemelding fra tidligere og nåværende kollegaer, under- og overordnede gir ekstra verdi. Dette er dog litt tit for tat, og du vil ofte oppleve at man gir en recommendation til deg hvis du gir en tilbake. Vær derfor ikke redd for å skryte litt av de du har opplevd som gode kollegaer – det vil de helt sikkert sette pris på!

 

Annet
Lese-, skrive- og tasteleifer forekommer dessverre i de fleste profiler, og det er noe du bør prioritere å luke ut. Dersom du er usikker på egne ferdigheter bør du få en språkkyndig venn, eller to, til å lese over. Det er viktig å gjøre denne øvelsen, enten du skriver CV, søknader eller annet.