CV-en din er døråpneren som gjør at du kommer inn til intervjuet. Mange slurver med innholdet og utformingen. Her er det vi i Service Broker anbefaler våre kandidater å gjøre med CV-ene sine.

Se og last ned vår CV-mal

I jobbprosessen blir du som oftest spurt om å levere en CV, gjerne i tillegg til en søknad. For vår del er CV-en det klart viktigste, og søknaden er sekundær. På nettet kan du finne mange gode guider for dette, men mange av tipsene er avhengige av typen rekrutteringsprosess og stillingen det rekrutteres til. Derfor kan flere av våre tips være annerledes enn de du finner andre steder.

Utgangspunktet for en CV er at du skal legge ved all relevant informasjon som gir arbeidsgiveren et innblikk i hvem du er og hva du har gjort. Denne oversikten er en ikke-uttømmende oversikt over hva vi ser etter i CV-ene vi behandler. Vi setter stor pris på alle innspill som kan forbedre vår oversikt.

Resume DesignDette du ha med i en CV:

 • Fullt navn og fødselsdato.
 • Kontaktinformasjon: e-post, telefon, full adresse.
 • Arbeidserfaring og formell utdannelse etter videregående (Mer informasjon under «Hvor detaljert», bruk måned og ikke bare år).
 • Språk, og spesifiser hvor erfaren du er i hvert språk (bruk gjerne det felles europeiske rammeverket for språk).
 • Nøkkelkompetanse (en kort beskrivelse av deg, gjerne mellom 5-15 linjer).

Dette kan du ha med i en CV:

 • Informasjon om sivilstatus/barn er ikke nødvendig, men skader ikke.
 • Annen kontaktinformasjon: LinkedIn, nettside, andre sosiale medier, Skype etc.
 • Videregående skole og linje (særlig relevant dersom du er nyutdannet, eller uten lang arbeidserfaring).
 • Sertifikat (dersom dette er relevant for stillingen, så må du ha det med).
 • Interesser (hobby, verv etc.)
 • Portrettbilde må du gjerne ha med, men sørg for at det er et presentabelt bilde, slik du ser ut i en arbeidssituasjon.
 • Prosjektbeskrivelser (se under).
 • Kurs og sertifiseringer (for IT-personell kan dette være svært viktig, og må være med).

Dette du huske på når du skriver CV: 

 • Ingen språk- eller skrivefeil (jeg kan ikke understreke nok hvor viktig dette er!). Jeg vil anbefale at alle som skriver en CV, får en annen person til å lese gjennom for å luke ut det som kanskje ikke skulle være der.
 • Det er viktig at du ikke har noen «tidshull» i CV-en din, ellers kan det oppfattes som at du skjuler noe eller har vært slurvete med utfyllingen.
 • Før opp arbeidserfaringen i motsatt kronologisk rekkefølge hvor sist er øverst.

Dette kan du vurdere når du skriver CV: 

 • Bruk fet/understreket skrift for å fremheve viktige egenskaper.
 • Skriv korte og konkrete setninger, gjerne med stikkord.

Hvor detaljert skal du skrive om arbeidserfaring og utdannelse?
Utgangspunktet er at du skal få med all høyere utdanning, og alle arbeidsgivere du har hatt.

Det er som oftest viktig å beskrive ansvar, rolle og oppgaver i tillegg til stillingstittel. Det gjør at rekruttereren får et bedre bilde av hva du har gjort, selv om dette er noe man også går inngående gjennom i intervjuet. Skriv gjerne tre til sju linjer på de to til tre mest relevante arbeidsforholdene, og et par linjer på de andre. Hvis du har noen konkrete resultater å vise til, så er det også et pluss!

Dersom din utdannelse er direkte relevant til den jobben du søker, kan det være lurt å spesifisere hvilke fag du har tatt, og utdype litt om teknologier, verktøy m.m.

Arbeidsverktøy
Det er ofte veldig relevant å vite hvilke arbeidsverktøy du har benyttet, for eksempel kan CRM- og ERP-løsninger være viktig å nevne for en kontormedarbeider, eller hvilke rammeverk, kodespråk og metoder man har benyttet som programmerer. Dette er nøkkelord det er viktig å ha i CV-en.

Tilrettelegg CV til den jobben du søker, og fremhev dine fortrinn
Både motivasjonsbrevet og CV-en din skal tilrettelegges for den stillingen du søker. Det er svært sannsynlig at forskjellige deler av den erfaringen du har gjort deg er relevant eller ikke for en arbeidsgiver, dette må du gjøre en vurdering av.

I CV-en kan du bruke fet tekst for å fremheve fremtredende egenskaper som er viktige for stillingen. Samtidig er nøkkelkompetanse et glimrende sted å fremheve dette. Ta en titt på stillingsannonsen, og vurder hvilken kompetanse som er viktig for denne stillingen, gjerne i form av nøkkelord, og se om du har erfaring som passer med denne.

Bruk samlepunkter og kort ned på det som ikke er relevant
Det er ikke alltid relevant for oss å lese om alle arbeidsgivere du har hatt, særlig om det er lang tid siden. Dersom du har hatt mange sommer-/deltidsjobber, eller har et vesentlig antall arbeidsforhold som er eldre enn ti år (og ikke lenger relevante), kan det være naturlig å samle disse i punkter, for å unngå hull i CV-en, samtidig som du ikke bruker mesteparten av innholdet til å beskrive ting som ikke får deg ansatt.

Prosjektbeskrivelser
Mange har jobbet i prosjektorganisasjoner og i prosjekter. Det kan ofte være vel så viktig å skrive om prosjektene du har gjennomført, som hvilken stillingsbeskrivelse du har hatt. Tenk litt igjennom de arbeidsoppgavene du har hatt hos nåværende og tidligere arbeidsgivere, og vurder om det er noen av disse som kan beskrives som prosjekter med rolle, ansvar, deltagere, kostnadsrammer, tidsbruk, formål og mer. Dette er et must dersom du søker deg til en prosjektorganisasjon, og mange av Service Brokers kunder er nettopp det.

Tenk som arbeidsgiver
Mener du at all relevant kompetanse fremkommer tydelig? Er din CV relevant å motta med tanke på den stillingen du søker på (utdannelse og erfaring)?

Lengde
Det er svært varierende hvor lang en CV burde være. Dersom du skal søke på en deltidsjobb ved siden av utdanning, kan det hende at du må kjempe mot mange andre, og kanskje du bare burde ha én side. I mange andre jobber der du søker på en konkret stilling, kan det også være relevant å begrense seg til to sider. Når det er mange søkere vil den innledende screeningen ofte bære preg av å være «litt harelabb». Dette fordi mange som jobber med rekruttering av annonserte stillinger, ofte får inn store mengder med søknader som ikke passer det formalkravet som stilles i annonseteksten, f.eks. språk eller utdannelse. Da er det viktig at din søknad ikke blir luket ut fordi du har skrevet for langt eller komplisert, og at rekruttereren er nødt til å lete frem det som er relevant.

I Service Broker ansetter vi i stor grad teknisk personell som har flere års arbeidserfaring, høyskole- eller universitetsutdannelse, og lang prosjekterfaring. Da er det sjelden at to sider er nok. Derfor ber vi ofte om at kandidatene våre lager «så lange CV-er som mulig». Det kan fort bety at det vi anser som en god CV, inneholder 2–3 sider med utdannelse og detaljert arbeidserfaring, og 2–3 sider til med prosjektbeskrivelser. Vi lar oss ikke skremme av en lang CV, så lenge den erfaringen du legger ved, er relevant for de stillingene vi vurderer deg opp mot.

Det er lov å skryte litt!
Dersom du har prosjekter, karakterer, oppgaver eller lignende som du mener er relevant, og som du er særlig fornøyd med, så er det viktig at du viser dette frem.

Layout og design
I utgangspunktet har ikke layouten på CV-en din så mye å si. Det viktigste er at det er enkelt for rekruttereren å finne ut hvorfor du er best til jobben. Likevel kan det være greit å tenke på hvilken jobb det er du søker på. CV-en til en designer ser gjerne mer fargerik og spennende ut enn CV-en til en teknisk infrastrukturkonsulent.

Referanser
Mange legger ved referansepersoner i alle CV-er de sender ut. Dette kan kanskje være en fordel noen steder, men du kan fort oppleve at referansene dine synes det kan bli vel mange oppringninger. Jeg ville anbefale å ha referanser klare og sende de separat når noen ber om dem. En god formulering i CV-en kan være «referanser oppgis på forespørsel», men det er jo egentlig selvsagt.

Send meg gjerne innspill, ris og ros.