Kompetanse

Kontakt oss i Service Broker for å få tilgang til markedets beste Java-konsulenter og utviklere

  • Våre konsulenter er selvstendige eller jobber i konsulentselskaper
  • Konsulenter som har riktig kompetanse iht deres spesifikasjon
  • Java-konsulenter innen alle erfaringskategorier
  • Gratis – Vi tar ikke betalt for et tilbud. Når du ønsker et forslag på konsulent, så leverer vi CV og timepris på kort tid, slik at du kan ta riktig avgjørelse!

Hva kan en Java-konsulent bistå med?

  • Utvikling av nye løsninger
  • Vedlikehold og drift av eksisterende løsninger
  • Rådgivning på løsninger

En javautvikler kan også utvikle applikasjoner for Android, som er den mest populære mobile plattformen, og som benyttes av millioner av mennesker.

Hva er Java?

I tillegg til å være en utmerket kaffetype, er Java er et objektorientert programmeringsspråk, utviklet av Sun Microsystems. Java er en plattformuavhengig bytekode som kjøres av et underliggende lag programvare kalt Java Virtual Machine (JVM). Javaprogrammer kan derfor kjøre på alle operativsystemer hvor det finnes en Java Virtual Machine.

For å kjøre vanlige Javaprogrammer trenger man en Java Runtime Environment (JRE). Denne består av JVM samt de grunnleggende bibliotekene. For utvikling av Javaprogrammer må man ha Java Development Kit (JDK), som i tillegg til en fullverdig JRE inneholder Javakompilatoren og andre sentrale verktøy for Javautvikling.

Java kan brukes til alt fra onlinespill til forretningsapplikasjoner.

Våre konsulenter dekker et bredt spekter av teknologier

Med flere titalls konsulenter innen Java-utvikling, kan vi skilte med konsulenter innen alle forskjellige kategorier, fra juniorer opp til ekspertnivå.