Søker Seniorrådgiver samskapning

En av våre kunder har behov for en senior fagressurs som skal løfte samskapning som satsingsområde i Ruter. Om rollen og arbeidsoppgaver: Definere prinsipper for samskapning i Ruter, basert på beste praksis Bidra til kompetanseheving på samskapning og kundeorientering i selskapet Definere metoder og sikre at riktige metoder benyttes i relevant kontekst i prosjekter og…

Søker Databasekonsulent, Oslo

En av våre kunder skal migrere gamle SQL databaser ifb. oppgradering av en applikasjon som i dag er installert i flere instanser geografisk. Det er behov for databasetuning, rådgivning/anbefaling rundt design og metodikk for migrasjon for å redusere nedetid. Krav til kompetanse og erfaring Høy kompetanse og erfaring med Microsoft SQL Server, installasjon, oppsett og…

Søker Senior Oracle konsulenter

Sykehuspartner HF har etablert en felles rapporteringsløsningen for internt rapporteringsbehov. Plattformen er basert på Oracle databaser, Oracle ODI som ETL verktøy med Microsoft Power BI som sluttbruker grensesnitt. Ressursenes arbeidsoppgaver:  Oppgavene vil handle om å levere utviklingskapasitet til prosjekt Virksomhetsstyring i Sykehuspartner HF.  Det forventes at konsulenten inntar en mentorrolle ovenfor interne ressurser i Sykehuspartner…

Søker Datavarehusforvalter

En av våre kunder ønsker en konsulent til forvaltningsenheten av Datavarehuset hos Ruter, som skal bistå med forvaltning og utviklingsoppgaver ved bruk av verktøyene Webl, Powerpivot kube, BODS og SQL server. Oppgavene vil være av større og mindre art, og strekke seg fra feilretting til endringsleveranser og større utviklingsoppgaver. I tillegg til forvaltnings- og utviklingsoppgaver,…

Søker nettverk og Citrix Netscaler ressurs

For vår kunde så søker vi etter en kandidat som har erfaring fra nettverk. Vedkommende må ha betydelig med erfaring innen “Citrix Netscaler”.Det er behov for cirka 10 timer per uke frem til jul, og det er en ny plattform som skal designes, implementeres og testes. Team for leveransen er på plass, og kompetansen på…

Søker prosjektleder for Ruter

For en av våre kunder søker vi en prosjektleder for et forprosjekt for felles pris og betalingsmodell for Oslo kommune, Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommune. Ønskede kvalifikasjoner: Generell kompetanse om kollektivtrafikk Kompetanse om dagens pris og betalingsmodell for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Relevant erfaring fra andre kollektivtrafikkselskap Ha erfaring og kompetanse fra lignende oppdrag…

Søker prosjekt-/endringsleder for Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet søker en konsulent som kan hjelpe med å etablere solide, profesjonelle og effektive arbeidsprosesser, og malverk for deres datainnsamlingsprosjekter, samt har evnen til å få de ansatte med seg i endringsprosessen. Arbeidet skal utføres i Bergen. Konsulenten skal bistå med bl.a. følgende oppgaver: Videreutvikle og implementere malverk for datainnsamlingsprosjekter for helseundersøkelser Videreutvikle og implementere…

Søker Applikasjonstilretteleggere til STIM, Sykehuspartner

Bakgrunn for oppdraget: Prosjektet skal oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en sanering av End of Life-programvare og tilhørende maskinvare for å øke sikkerheten og forenkle driften. Prosjektet samler alle helseforetak på en felles oppdatert plattform for virtuelle klienter. I forbindelse med migreringen av applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til regional Citrix-plattform trenger prosjektet ressurser som…

Søker teknisk prosjektleder – Trondheim

Helsedirektoratet har behov for en teknisk prosjektleder i 100 prosent stilling. Ressursen vil blant annet få ansvaret for planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid i prosjektet Innsyn og tilgjengeliggjøring – NPR og KPR. Prosjektet inngår i et større arbeid som omfatter omlegging av mottaksløsninger for data, samt etablering av en konsolidert og enhetlig datakilde i datavarehus.…