Søker Testleder for oppdrag i Stavanger eller Bergen

Frist for besvarelse: 06.03.16 (søndag) Hvordan besvare: Vennligst bruk skjemaet på nettsiden vår, og legg ved timepris. Aktuelle kandidater bes synliggjøre relevant kompetanse. Sted: Stavanger eller Bergen fulltid on-site. Oppstart: Snarest, etter 14.03.16 Type: Vår kunde har behov for en profil for å besvare et minianbud med svært kort frist. Kompetanseprofil: Erfaren testleder som kan bruke

Søker erfaren Change Manager

Vi har fått et nytt oppdrag fra én av våre kunder, og vi søker etter en erfaren Change Manager. Kompetanse: Change Manager med minst 10 års arbeidserfaring, og minst 5 års erfaring fra Business Change Management. Må ha erfaring med komplekse oppdrag, med flere leverandører. Språk: Gode kommunikasjonsevner i skriftlig og muntlig Norsk og Engelsk Oppstart:

Søker konsulent for nettverksbasert lastbalansering (F5 Big-IP)

Vår kunde søker en seniorkonsulent innen nettverksbasert lastbalansering (F5 Big-IP). Nøkkelinformasjon: Oppstart så snart som mulig 3 mnd. varighet 100 % stilling Lokasjon: Oslo Arbeidsoppgaver: Planlegging og design av lastbalanseringsløsning basert på Big-IP Rådgi hvordan aktuelle tjenester best kan utnytte lastbalanseringen, samt utvidet funksjonalitet Kompetansekrav: Erfaring med erfaring med nettverksbasert lastbalansering basert på F5 Big-IP Erfaring med hvordan konfigurere lastbalansering

Søker utvikler/drifter med skyfokus

Vår kunde søker en erfaren utvikler med driftsfokus for et spennende prosjekt i Oslo. Nøkkelinformasjon: Oppstart så snart som mulig 3 mnd. varighet, med mulighet for forlengelse (1+1) 100 % stilling Lokasjon: Oslo Arbeidsoppgaver: Bistå i oppsett av AWS-infrastruktur DBA av MySQL, «lagret prosedyre»-utvikling, og migrering mellom miljøer Vedlikeholde Jenkins build-servere for Android/iPhone-utvikling (etter behov) Vedlikeholde Git/Gerrit (ved

Oppdrag: Sikkerhetstesting (pen-test) Windows klient

Vi søker etter en dyktig seniorkonsulent med spisskompetanse innen sikkerhet, nettverk og Microsoft Windows. Erfaringsnivå: Seniorkonsulent Spisskompetanseområder: Sikkerhet, nettverk, Microsoft Windows Dokumentert erfaring med: Verktøy og metoder for sikkerhetstesting (pen-test) av Windows klient – helst også Windows 10 og Office 2016. DirectAccess. God kjennskap til retningslinjer fra Microsoft og NSM. Andre krav: Sikkerhetsklarert HEMMELIG nivå Oppstart: Mars / april Estimert varighet: Ca. 2

Søker Java-utvikler mot Oslo nord

Vi søker en erfaren Java-konsulent for å jobbe i et større web-team mot Oslo nord. Nøkkelinformasjon: Oppstart 1. mars 3-6 mnd. varighet, med mulighet for forlengelse 100 % stilling Lokasjon: Oslo nord (Lørenskog-området) Krav til erfaring/kvalifikasjoner: Minimum 1 års erfaring med Java-utvikling Erfaring med teknologier/rammeverk som Spring, Hibernate, Vaadin e.l. Må kunne jobbe selvstendig og i team