Søker systemutvikler .NET

Folkehelseinstituttet ønsker å modernisere Reseptregisteret, et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Registeret mottar årlig mer enn 5 millioner resepter og består av i underkant av 1 milliard records. De er i ferd med å avslutte grovplanleggingsfasen og ønsker å øke utviklingskapasiteten fremover med en person. Absolutte krav til kompetanse og erfaring(må…

Søker testleder for overgang av ny driftsleverandør

På vegne av en av våre kunder i det offentlige, søker vi en erfaren testleder som kan ta ansvaret for å lede akseptansetesting fram til godkjenning av etablering: Kunden har inngått avtale med ny leverandør for drift av IKT-infrastruktur med tilhørende applikasjoner. Infrastruktur og applikasjoner skal delvis migreres fra en annen driftsleverandør og delvis fra…

Søker Android technical manager

På vegne av en av våre kunder søker vi en Android technical manager som kan holde et faglig overblikk med de mange Android-prosjekter som kjøres internt hos kunden. Vedkommende vil spille en nøkkelrolle i flere av deres leveranser.   Oppstart: Snarest Varighet: 6 måneder eller mer Behov: 100% Arbeidsplass: Oslo   Har du kompetansen som etterspørres vil vi gjerne…

iOS App Developer

Senior App developer On behalf of one of our customers we are looking for an App developer to be part of one of their cross-functional teams. You will be part of a team consisting of both developers, UX designers and business representatives. You will work on development of their App, where focus is to improve…

Prosjektleder med erfaring fra bank/finans

På vegne av en av våre kunder i finanssektoren, søker vi en prosjektleder. Kunden skal innføre betalingsløsningen WAY4.   Ønsket kompetanse: Erfaring fra bank/finans Jobbet med kortløsninger i bank Fordel med kjennskap til WAY4 (betalings software)   Oppstart: Etter avtale Varighet er ikke estimert, men kan regne med 6 måneder eller lengere Arbeidsplass: Oslo   Aktuelle kandidater…

Interaksjonsdesigner for 3 måneders oppdrag

For en offentlig kunden i finanssektoren søker vi en interaksjonsdesigner. Arbeidsoppgaver: Gi råd og utvikle konsepter knyttet til videreutvikling Visualisere ideer og utvikle prototyper i tidlig fase av produktutviklingen Samarbeide med fagside og utviklere ved implementering av ny funksjonalitet, være litt funksjonelt arkitekt Bidra med gjennomføring av brukertester Spre kunnskap og gi råd om interaksjonsdesign…

Søker utvikler med SharePoint kompetanse

For en av våre kunder søker vi en SharePoint utvikler som også bør kunne Javascript, CSS og som har kjennskap til SQL Server.Konsulenten må kunne klareres, og det er en fordel dersom man allerede har en sikkerhetsklarering. Eksempel på arbeidsoppgaver: Leveranse på SharePoint Server 2016 med tilhørende støtteroller (typiske webservere, SQL osv) Bistå med testing…

Søker prosjektleder for prosjekt – Regional Sone og AD-struktur

For kunde innen helse søker vi en prosjektleder som vil ha ansvaret for planlegging, koordinering, oppfølging og rapportering med ekstern partner, helseforetakene i Helse Sør-Øst herunder Sykehuspartner. Kompetanse og erfaring: Prosjektleder må være seniorkonsulent med erfaring fra ledelse av sammenlignbare, store offentlige IKT-prosjekter Tung erfaring med etablering av IKT infrastruktur i sammenheng med større byggenterprise…