Testressurs for Helsedirektoratet i Trondheim

Helsedirektoratet søker en ressurs med testkompetanse for oppdrag i Trondheim. Kompetanse og erfaring: Erfaring fra rollen tester Erfaring med testautomatisering Erfaring med smidige metodikker som f.eks. Scrum, Kanban, DevOps eller Design Sprints Relevante sertifiseringer Erfaring med test i helsesektoren, kjenne aktørene der Erfaring fra oppdrag med stor overføringsverdi, gjerne fra andre bransjer Programmeringserfaring Erfaring med…

Søker delprosjektleder for datasenter

Helse Sør-Øst skal etablere et moderne, regionalt, skalerbart og fleksibelt datasenter med en applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ. Det skal etableres offentlige og private skytjenester der det er hensiktsmessig. Dette inkluderer blant annet: Design og implementering av regionalt datasenter, herunder programvaredefinert datasenter, applikasjonsplattform for regionale løsninger og komponenter og skytjenester Sikkerhets-…

Søker prosjektleder for koseptfase av digitaliseringsprosjekt

En av våre kunder i det offentlige har behov for en prosjektleder med erfaring fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger med sterkt fokus på brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign. Krav til kompetanse/erfaring: Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt med stor grad av brukerorientering og involvering Erfaring med metoder innen tjenestedesign Erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid…

Ruter søker Backendutvikler for Team Sanntid

Bakgrunn: Ruter ønsker nå å styrke Team Sanntid med én ressurs med fokus på innsikt og kvalitetssikring av data som produseres av tjenestene, samt testing og oppetid. I team sanntid vil du jobbe med toppmoderne teknologier og arbeidsmetoder. Du vil utføre en samfunnsnyttig oppgave og bidra til en enklere hverdag og et mer bærekraftig samfunn.…

Ruter søker backendutviklere

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke teamet Sanntid med to ressurser som skal bidra oss med videreutvikling av sanntidstjenestene og plattformen. Team Sanntid utvikler, forvalter og drifter kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder til interne og eksterne tjenester. Om oppdraget Ruters digitale plattform (RDP) er resultatet av Ruters strategi for å…

Søker konsulent for implementering av ny sourcingstrategi

Om anskaffelsen: Helsedirektoratet søker etter en senior ressurs med operasjonell erfaring fra å drive prosesser knyttet til implementering av sourcingstrategier og avtaler i offentlig sektor. Vedkommende skal ha god kjennskap til markedet for IKT-utvikling, markedsmekanismene og de forskjellige kontraktsmulighetene innen offentlig anskaffelser. Kunden ønsker at ressursen skal bidra til å lede prosessen med å inngå…

Søker driftskonsulent – Ruter

Om rollen og arbeidsoppgaver Driftskonsulenten skal inngå som en del av bemanningen på en felles Operasjonssentral. Arbeidet vil foregå i Oslo fra Ruters hovedkontor i Dronningens gate. Oppgavene består i hovedsak av håndtering av incidents og requester knyttet til den felles billettløsningen. I tillegg til å håndtere tekniske henvendelser, må også konsulenten bistå i feilanalyse…

Søker systemansvarlig for saksbehandlingsløsninger

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg…

Søker Controller

For en av våre kunder søker vi en Controller som vil ha ansvar for økonomistyring i selskapet.Dette innebærer månedlig økonomioppfølging hos deler av organisasjonen, økonomistøtte i prosjektarbeid, månedsavslutning og ansvar for intern budsjettprosess. Rollen vil i tillegg ha snavr for oppfølging av operatørkontrakter, spesielt knyttet til månedsavslutning, rapportering og budsjettering. Arbeidsoppgaver vil være: Bidra til…