Søker ressurs til utarbeidelse av risikovurdering basert på forvaltning, styring, dokumentasjon og internkontroll av IKT-plattform

Offentlig kunde har behov for ressurs til utarbeidelse av risikovurdering basert på forvaltning, styring, dokumentasjon og internkontroll av egen IKT-plattform. Arbeidsoppgaver: Ressursen skal utarbeide en risikovurdering basert på forvaltning, styring, dokumentasjon og internkontroll av IKT-plattformen. Det er ikke ønskelig med en teknisk risikovurdering av de forskjellige teknologiområdene eller produktene («komponentene») som til sammen utgjør IKT,…

Søker prosjektstøtte-ressurs for oppdrag innen helse

Kunde gjennomfører et prosjekt knyttet til flere forbedringsprosesser, og prosjektet er i gjennomføringsfasen. Dette skal overleveres til forvaltning i linjen. Prosjektet har behov for en prosjektstøtteressurs som skal bistå prosjektledelsen i å sikre fremdrift i prosjektet og støtte prosjektaktivitetene. Krav til kompetanse: Jobbe strukturert, systematisk og metodisk. Ha evne å raskt sette seg inn i komplekse…

Behov for konsulent innen Documentum

Vår kunde leverer en virksomhetsportal som skal benyttes i forhold til elektronisk samhandling mellom deres kunder og andre samarbeidspartnere. De vil ved å bruke et felles sted for informasjonsdeling og samhandling, ha større kontroll over virksomhetskritiske dokumenter. Konsulenten vi søker har erfaring med utvikling av integrasjonen mellom Documentum og andre systemer, gjerne Sharepoint. Konsulenten bør…

Søker erfaren arkitekt med kompetanse på IAM og skyløsninger.

Til et prosjekt hos statlig aktør utarbeides det nå et overordnet design av en fremtidig driftsplattform. Dette vil fungere delvis som en kravspesifikasjon for fremtidig driftsopplegg og delvis som en realisering av den interne arkitekturfunksjonen. Arkitekten skal bistå i et IT-program for å fornye systemporteføljen, samt gjennomføre påkrevd modernisering av infrastruktur og sikkerhet. Programmet arbeider…

Søker Prosjektleder til kartlegging av logistikkprosesser

For kunde i det offentlige søker vi Prosjektleder med ansvar for å kartlegge logistikkprosessene og ta frem logistikkløsninger ved å utnytte SCCM. Følgende oppgaver skal utføres: Prosjektledelse Kartlegge logistikkprosessene Ta frem logistikkløsninger ved å utnytte SCCM Kvalifikasjoner: Relevant utdannelse på høyere nivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Erfaring som prosjektleder i utviklingsprosjekter.…